Chuyên đề Hóa học - PHẢN ỨNG CỘNG ĐÓNG VÒNG TRONG HÓA HỮU CƠ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu chuyên đề gồm 51 trang (file word). Bao gồm cơ sở lí thuyết và bài tập vận dụng, rất hữu ích cho các thầy cô tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi hay vận dụng làm sáng kiến kinh nghiệm :)

1. Lý do chọn chuyên đề

Hầu hết các phản ứng hữu cơ xảy ra theo cơ chế phân cực theo kiểu một tác nhân nucleophin cho 2e với một tác nhân electrophin để hình thành liên kết mới. Phần khác lại phản ứng theo kiểu gốc tự do, mỗi chất phản ứng cho 1e để hình thành liên kết mới. Và hiện nay hầu hết các phản ứng theo hai kiểu này đã được hiểu biết một cách tường tận.

Một loại thứ 3 nữa của phản ứng hữu cơ là phản ứng pericyclic (ta sẽ gọi là phản ứng peri hóa hay phản ứng đồng bộ) là phản ứng không hề xảy ra theo hai hướng trên mà là một quá trình đồng bộ xảy ra theo một trạng thái chuyển tiếp vòng (phản ứng một giai đoạn). Phản ứng này có 3 loại: phản ứng vòng hóa electron, phản ứng cộng vòng (phản ứng Diels-Alder) và phản ứng chuyển vị Sigma.

Trong các đề thi học sinh giỏi khu vực, Quốc gia, Quốc tế các phản ứng này được đề cập đến khá nhiều. Trong khi đó chưa có tài liệu nào viết riêng và hệ thống hóa về các loại phản ứng này. Chính vì vậy chúng tôi chọn viết chuyên đề “ Phản ứng cộng đóng vòng trong hóa hữu cơ ”.

2. Mục tiêu của chuyên đề

Nhằm chung cấp cho học sinh và giáo viên có hệ thống lí thuyết và bài tập  về các phản ứng cộng đóng vòng trong hóa hữu cơ để phục vụ cho các kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp Quốc gia và Quốc tế.

3. Cấu trúc của chuyên đề

Cấu trúc của chuyên đề gồm ba phần chính: Mở đầu, Nội dung và Kết luận.

Nội dung chuyên đề viết về các phản ứng cộng đóng vòng điển hình trong hóa học hữu. Mỗi phản ứng được trình bày theo hai mục nhỏ:

Thứ nhất sơ lược về lý thuyết của các phản ứng cộng đóng vòng trong hóa hữu cơ.

Thứ hai viết về các bài tập về phản ứng cộng đóng vòng trong hóa hữu cơ có hướng dẫn giải, được trình bày theo hướng từ dễ đến khó giúp người đọc dễ hiểu và tiếp cận vấn đề hiệu quả.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tài liệu chuyên đề lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap