Chuyên đề Địa lý 10 - Địa lý dân cư Việt Nam  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Trong địa lý kinh tế xã hội, nghiên cứu đặc điểm dân cư có vai trò vô cùng quan trọng. Dân cư không chỉ là lực lượng trực tiếp sản xuất của cải vật chất cho xã hội mà còn là thị trường tiêu thụ -nền tảng để phát triển kinh tế xã hội. Chuyên đề gồm 107 trang, được soạn công phu, file word, mời các thầy cô tham khảo.

MỤC LỤC

 PHẦN MỞ ĐẦU     

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích của đề tài

PHẦN NỘI DUNG 

PHẦN I. KHÁI QUÁT KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐỊA LÝ DÂN CƯ VIỆT NAM

1.Quy mô dân số     

1.1. Khái niệm về dân cư.     

1.2 Số dân  

2. Gia tăng dân số

2.1 Khái niệm:  

2.2.Mức sinh     

2.3. Mức tử

2.4.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 

3.Cơ cấu dân số

3.1. Cơ cấu sinh học

3.2.Cơ cấu xã hội    

3.2.1.Cơ cấu dân số theo lao động     

3.2.2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa    

4. Chất lượng cuộc sống

4.1. Khái niệm về chất lượng cuộc sống   

4.2. Về GDP/Người

5. Phân bố dân cư

5.1. Mật độ dân số cao   

5.2. Sự phân bố dân cư không đồng đều  

6. Đô thị hóa

6.1.Đặc điểm     

6.2.Phân bố đô thị không đều giữa các khu vực   

6.3.Mạng lưới đô thị

PHẦN II. HỆ THỐNG CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN LUYỆN VỀ CHUYÊN ĐỀ DÂN CƯ VIỆT NAM TRONG CÁC KÌ THI HỌC SINH GIỎI  

1.CÁC DẠNG CÂU HỎI (THƯỜNG GẮN VỚI ATLAT)

1.1. Các dạng câu hỏi chia theo nội dung bài học 

1.2. CÁC DẠNG CÂU HỎI CHIA THEO CÁCH LÀM    

1.2.1.Dạng trình bày      

1.2.2. Dạng chứng minh 

1.2.3. Dạng giải thích     

1.2.4.Dạng so sánh  

1.2.5. Dạng bài liên quan đến mối quan hệ của hai đối tượng 

2. BÀI TẬP NHẬN XÉT BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ VÀ VẼ BIỂU ĐỒ

2.1. Phần đặc điểm  dân số

2.2. Phần lao động và việc làm   

2.3. Đô thị hóa  

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÝ DÂN CƯ VIỆT NAM

 1. Dạy học giải quyết vấn đề
 2. Phương pháp sơ đồ hóa.
 3. Phương pháp giảng giải.
 4. Phương pháp đàm thoại gợi mở.
 5. Phương pháp sử dụng bản đồ, tranh ảnh, mô hình.
 6. Phương pháp đóng vai
 7. Phương pháp dạy học theo dự án 
 8. Kĩ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối

PHẦN IV: PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÝ DÂN CƯ VIỆT NAM

 1. Atlat Địa lý    
 2. Tranh ảnh, sơ đồ, hình vẽ
 3. Các website

KẾT LUẬN

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tài liệu chuyên đề lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap