Đề thi chon HSG sinh học lớp 9 năm 2013 trường Thanh Thúy kèm theo đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi chon HSG sinh học lớp 9 năm 2013 trường Thanh Thúy kèm theo đáp án. Các vấn đề: So sánh vòng tuần hoàn, Nội dung cơ thể lai, vai trò của cặp nhiễm sắc thể. Mời các bạn tải về tham khảo.
Câu 1: (3 điểm)
a. So sánh vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn.
b. Hãy trình bày quá trình tiêu hoá Prôtêin trong ống tiêu hoá của người.
 
Câu 2: (2 điểm)
a. Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen là gì?
b. Trình bày nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li.
 
Câu 3: (3 điểm)
Vai trò của cặp nhiễm sắc thể thứ 23 trong việc xác định giới tính ở người?
 
Câu 4: (3 điểm)
Gen là gì? Phân tử mARN được tổng hợp trên khuôn mẫu của gen như thế nào?
 
Câu 5: (3 điểm)
Thế nào là đột biến? thế nào là thường biến? đột biến và thường biến khác nhau như thế nào?
 
Câu 6: (1 điểm)
Có một số tế bào sinh dưỡng của Thỏ cùng nguyên phân ba lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con có chứa tổng số 2112 nhiễm sắc thể. Hãy xác định số tế bào sinh dục ban đầu và số tế bào con đã được tạo ra sau quá trình nguyên phân. Biết Thỏ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 44.
 
Câu 7: (2 điểm)
Hai gen đều có số liên kết hiđro bằng nhau là 2760.
Gen I có 840 ađenin,
Gen II có 480 ađenin.
Cho biết gen nào dài hơn? Xác định chênh lệch chiều dài đó là bao nhiêu.
 
Câu 8: (3 điểm)
Ở đậu, gen A quy định tính trạng hoa xanh, a hoa đỏ. Gen B quy định tính trạng đài ngả, b đài cuốn. Cho đậu hoa xanh, đài ngả lai với đậu hoa đỏ, đài cuốn. F1 thu được 400 cây hoa xanh đài ngả; 399 cây hoa đỏ , đài cuốn. Hãy biện luận và xác định kiểu gen từ P đến F1.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap