Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển HSG sinh học lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường Kim Đồng Tân Lạc  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển HSG sinh học lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường Kim Đồng Tân Lạc. Đề thi gồm 6 câu kém theo hướng dẫn. Các vấn đề: kiểu hình Gen, a. Phân biệt BNST đơn bội và BNST lưỡng bội, tế bào của một cơ thể ruồi giấm... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo.

PHÒNG GD& ĐT TÂN LẠC

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG 9

 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Sinh học

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 01 trang

 Câu 1: 

a. Trong trường hợp 1 gen quy định một tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?

b. Điều kiện để xảy ra di truyền liên kết gen? Ở lúa nước có bộ nhiễm sắc thể
2n = 24, hãy xác định số nhóm gen liên kết?

c. Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?

Câu 2: 

a. Phân biệt BNST đơn bội và BNST lưỡng bội?

Những hoạt động nào của nhiễm sắc thể chỉ có trong giảm phân mà không có trong nguyên phân? Cho biết ý nghĩa của các hoạt động đó ?

Trong 2 lần phân bào của giảm phân, lần phân bào nào mới thật sự là phân bào giảm nhiễm? Giải thích?

Câu 3:

Có 2 tế bào của một cơ thể ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp 6 lần. 25% số tế bào con tiếp tục giảm phân đã tạo ra được 128 giao tử. Hãy xác định:

a. Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân.

b. Số NST mà môi trường cung cấp cho giảm phân.

c. Giới tính của cơ thể.

 

Câu 5:

 Một gen có tích số của hai loại nu bổ sung cho nhau bằng 9% tồng số nu của gen.

a. Tính % từng loại nu của gen?

b. Nếu gen đó có số lượng nu loại G là 720. Hãy xác định số lượng các loại nu còn lại trong gen và số lượng nu môi trường nội bào cung cấp cho gen trên tự nhân đôi 2 lần liên tiếp?

Câu 6:

Ở thực vật, có hai phép lai giữa các thể dị hợp về 2 cặp gen (kí hiệu 2 cặp gen là A, a và B, b), mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và nằm trên NST thường, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

- Phép lai 1: Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và di truyền liên kết.

- Phép lai 2: Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau.

a. Xác định tỉ lệ phân li của 2 phép lai nói trên.

b. Viết các kiểu gen có cùng kiểu hình trội về cả 2 tính trạng ở mỗi phép lai trong tất cả các trường hợp.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap