Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học lần 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm 2016 -2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học lần 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm 2016 -2017 là đề thi có thời gian làm bài 150 phút. Đề có 7 câu kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh tài đề thi về tham khảo miến phí.

Câu I ( 1,5 điểm)
1. Một tập hợp các cá thể sinh vật được gọi là một quần thể khi nó thỏa mãn những điều kiện nào?
2. Kể tên các đặc trưng cơ bản của quần thể. Trong các đặc trưng này, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?
3. Thế nào là trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật? Vẽ sơ đồ thể hiện cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể sinah vật.

Câu II ( 1,5 điểm)
1. Hãy lấy ví dụ thực tế để minh họa cho các khái niệm:
a. Quan hệ kí sinh - vật chủ. b. Thiên địch. c. Biến động theo chu kì.
d. Loài ưu thế. e. Quan hệ cộng sinh. f. Loài thứ yếu.
2. Phân biệt mối quan hệ kí sinh - vật chủ với mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi. Trong mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi, nếu số lượng cá thể của quần thể loài ăn thịt và quần thể con mồi đều bị săn bắt với mức độ như nhau thì số lượng cá thể của quần thể nào được phục hồi nhanh hơn? Vì sao?
3. Phân biệt hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hóa năng lượng.

Câu III ( 1,5 điểm)
1. Chu kì tế bào là gì? Cho biết những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể ở các kì nguyên phân trong chu kì tế bào.
2. Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau trong các giao tử. Giải thích vì sao mỗi sự kiện đó đều có thể tạo nên các loại giao tử khác nhau như vậy?
3. Những sự kiện nào xảy ra trong giảm phân có thể tạo ra biến dị di truyền. Vì sao biến dị tổ hợp xuất hiện nhiều ở hình thức sinh sản hữu tính và hạn chế xuất hiện ở sinh sản vô tính?

Câu IV( 1,5 điểm)
1. Làm thế nào để phát hiện được hai gen nào đó là liên kết hoàn toàn hay phân li độc lập?
2. Nêu 3 qui luật di truyền khác nhau cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 1 : 2 : 1. Cho ví dụ minh họa.
3. Phân biệt thường biến và đột biến về khái niệm, nguyên nhân cơ chế phát sinh, đặc điểm biểu hiện và ý nghĩa.

Câu V ( 1,5 điểm)
1. Năm phân tử ADN chứa toàn N tái bản liên tiếp 4 lần trong môi trường chỉ có N . Hãy cho biết ở thế 14 15
hệ cuối cùng số phân tử ADN có chứa N chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 14
2. Có 4 tế bào sinh dưỡng của cùng một cơ thể nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con chứa 4992 NST đơn. Vào kì đầu của lần nguyên phân đầu tiên, trong mỗi tế bào người ta đếm được 156 crômatit.
a. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào.
b. Khi các tế bào ở lần nguyên phân cuối cùng thì số tâm động, số crômatit, số phân tử
ADN, ở kỳ giữa và kì sau trong các tế bào là bao nhiêu?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap