Tuyển tập 730 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 730 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 là bộ tài liệu gồm 730 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo phương án đúng. tài liệu này gồm nhiều chương như: Cơ thể di truyền và biến dị, Tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền học quần thể, ứng dụng di truyền học, di truyền học người... Các bạn có thể tải vể tham khảo miễn phí.

Tuyển tập 730 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12

DI TRUYỀN HỌC
Chương 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử là
a. prôtêin.
b. ARN
c. axit nuclêic.
d. ADN

2. Trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể lưỡng bội gen thường tồn tại thành từng cặp alen. Nguyên nhân vì
a. trong mọi tế bào, gen luôn tồn tại theo cặp alen ( AA, Aa..)
b. ở tế bào sinh dưỡng, NST thường tồn tại theo từng cặp tương đồng.
c. tồn tại theo cặp alen giúp các gen hoạt động tốt hơn.
d. các gen luôn được sắp xếp theo từng cặp .

3. Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia 3 loại ARN là mARN, tARN, rARN?
a. cấu hình không gian b. số loại đơn phân
c. khối kượng và kích thước d. chức năng của mỗi loại.

4. Những mô tả nào sau đây về NST giới tính là đúng ?
a. Ở đa số động vật, NST giới tính gồm có 1 cặp, khác nhau ở 2 giới.
b. NST giới tính chỉ gồm 1 cặp NST đồng dạng, khác nhau ở 2 giới.
c. Ở động vật, con cái mang cặp NST giới tính XX, con đực mang cặp NST giới tính XY.
d. NST giới tính chỉ có trong các tế bào sinh dục.

5. Ôpêron là
a. một nhóm gen ở trên 1 đoạn ADN có liên quan về chức năng, có chung một cơ chế điều hoà.
b. một đoạn phân tử AND có một chức năng nhất định trong quá trình điều hoà.
c. một đoạn phân tử axit nuclêic có chức năng điều hoà hoạt động của gen cấu trúc.
d. một tập hợp gồm các gen cấu trúc và gen điều hoà nằm cạnh nhau.

6. Giả sử một gen của vi khuẩn có số nuclêôtit là 3000. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
a. 500
b. 499
c. 498
d. 750

7. Quá trình hoạt hoá aa có vai trò
a. gắn aa vào tARN tương ứng nhờ enzim đặc hiệu.
b. gắn aa vào tARN nhờ enzim nối
ligaza.
c. kích hoạt aa và gắn nó vào tARN.
d. sử dụng năng lượng ATP để kích hoạt aa.

8. Loại ARN nào mang bộ ba đối mã?
a. mARN
b. tARN
c. rARN
d. ARN của vi rút

9. Điều nào không đúng với ưu điểm của thể đa bội với thể lưỡng bội?
a. cơ quan sinh dưỡng lớn hơn
b. độ hữu thụ lớn hơn

c. phát triển khoẻ hơn
d. có sức chống chịu tốt hơn

10. Điểm khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là
a. về cấu trúc gen
b. về chức năng của Prôtêin do gen tổng hợp
c. về khả năng phiên mã của gen
d. về vị trí phân bố của gen

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap