Tổng hợp 1574 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp 1574 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia là tài liệu tổng hợp 1574 bài tập trắc nghiệm kiên thức sinh học lớp 12. Gồm tổng hợp các phần di chuyền, tiến hóa và sinh thái học. Các bạn có thể xem trực tuyến 5 trang dầu trong tổng số 178 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé.

Tổng hợp 1574 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12
dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia

Câu 1: Bản chất hóa học của gen là: 
A. Protein.
B. ADN.
C. ARN. 
D. D. B hay C.

Câu 2: Một gen chứa thông tin trực tiếp của: 
A. 1 pôlipeptit.
B. 1 phân tử ARN.
C. 1 tính trạng.
D. A+B+C.

Câu 3: Về cấu tạo thỡ 1 gen là:
A. 1 đoạn mạch đơn ADN.
B. 1 đoạn ADN hai mạch.
C. 1 đoạn ARN xoắn kép.
D. 1 phân tử ADN nguyên 

Câu 4: Gen cấu trúc (xitrôn) mang thông tin của: 
A.  Pôlipeptit.
B. Phân tử ARN. 
C. Phân tử cấu trúc tế bào.
D. A+B.

Câu 5: Trong tế bào sống, gen có thể ở vị trí nào.
A. Chỉ ở nhiễm sức thể.
B. Chỉ ở tế bào chất.
C. Gắn trên màng sinh chất.
D. Ở bất kỳ đâu có ADN.

Câu 6. Trong tế bào nhân thực, gen không có ở: 
A. Nhiễm sắc thể
B. Lạp thể.
C. Tỉ thể.
D, Trung thể.

Câu 7. Nói chung, vị trí của 1 gen xác định có thể thay đổi không>
A. Thưởng ổn định.
B. Luôn đổi chỗ.
C. Lúc cố định, lúc thay đổi.
D. Có , nếu ngoại cảnh thay đổi.

Câu 8: Người ta chia gen cấu trúc thành bao nhiêu vùng? 
A. 1 vùng.
B. 2 vùng.
C. 3 vùng.
D. 4 vùng.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap