Kiểm tra môn Sinh học lớp 10 học kì II với 30 câu hỏi trắc nghiệm  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kiểm tra môn Sinh học lớp 10 học kì II với 30 câu hỏi trắc nghiệm là đề kiểm tra nêu lên các vấn đề như: loại môi trường, Môi trường mà vi sinh vật đó sống được, Vi khuẩn lam dinh dưỡng...

Câu 1. Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây là loại môi trường:
A. Tự nhiên.
B. Tổng hợp.
C. Bán tổng hợp.
D. Nhân tạo

Câu 2. Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:
(NH4)3PO4¬ (0,2); KH2PO4 (1,0) ; MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).
Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường
A. Tự nhiên.
B. Nhân tạo.
C. Tổng hợp.
D. Bán tổng hợp.

Câu 3. Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu
A. quang tự dưỡng.
B. quang dị dưỡng.
C. hoá tự dưỡng.
D. hoá dị dưỡng.

Câu 4. Nấm và các vi khuẩn không quang hợp dinh dưỡng theo kiểu
A. quang tự dưỡng.
B. quang dị dưỡng.
C. hoá tự dưỡng.
D. hoá dị dưỡng.

Câu 5. Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ
A. ánh sáng và CO2.  
B. chất vô cơ và CO2. 
C. ánh sáng và chất hữu cơ.
D. chất hữu cơ.

Câu 6. Vi sinh vật hoá tự dưỡng sử dụng nguồn C và nguồn năng lượng là
A. CO2, ánh sáng. 
B. CO2, hoá học. 
C. chất hữu cơ, ánh sáng.
D. chất hữu cơ, hoá học.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap