Hơn 40 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hơn 40 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 chính xác hơn là 43 bài tập trắc nghiệm trong 8 trang. Các vân đề được đề cập là Gen, ARN... Mời các bạn tham khảo.

 

1. Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit là vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc. Vùng kết thúc gồm các bộ ba
A. Mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.
B. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã.
C. Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
D. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã.

2. Tham gia vào cấu trúc của axit nuclêic có các bazơnitơ
A. A denin, Timin, Guanin, Xytôzin, Uraxin.
B. Guanin, Xytôzin.
C. Adenin, Timin, Uraxin.
D. Adenin, Timin, Guanin, Xytôzin.

3. Đoạn ADN làm tổng hợp mARN được gọi là
A. Gen cấu trúc.
B. Gen điều hoà.
C. Vùng khởi động.
D. Vùng vận hành.

4. Intrôn là đoạn gen
A. Có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã
B. Chứa trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen
C. Không có khả năng phiên mã và dịch mã
D. Mã hoá các axit amin

5. Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit là vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc. Vùng điều hòa gồm các bộ ba mang tín hiệu
A. Khởi động và kiểm soát phiên mã.
B. mở đầu quá trình dịch mã.
C. Mở đầu quá trình phiên mã.
D. Kết thúc quá trình dịch mã.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap