Hơn 180 bài tập trắc nghiệm sinh học 12 về tiến hóa - sinh thái - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hơn 180 bài tập trắc nghiệm sinh học 12 về tiến hóa - sinh thái là tài liệu trắc nghiệm theo từng phần của sinh sinh về tiến hóa và sinh thái. các vấn đề như: Các bằng chứng tiến hóa, Học thuyết Đacuyn, Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại...

Câu 1. Cơ quan tương đồng là những cơ quan
A. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm
B. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng khác nhau
C. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu 2. Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh
A. sự tiến hóa phân li.
B. sự tiến hoá đồng quy.
C. sự tiến hóa song song.
D. phản ánh nguồn gốc chung.

Câu 3. Ngày nay vẫn tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao vì hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới
A. ngày càng đa dạng và phong phú về kiểu gen.
B. ngày càng đa dạng và phong phú về kiểu hình.
C. tổ chức ngày càng cao.
D. thích nghi ngày càng hợp lí.

Câu 4. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng
A. bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng tiêu giảm.
B. có hình dạng giống nhau giữa các loài.
C. đều có kích thước như nhau giữa các loài.
D. bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên và nay vẫn còn thực hiện chức năng.

Câu 5. Những cơ quan nào sau đây là cơ quan thoái hóa ở người?
I. Xương cùng.
II. Ruột thừa.
III. Răng khôn.
IV. Những nếp ngang ở vòm miệng
V. Tá tràng.
A. I, II, III, IV.
B. I, II, III, V.
C. II, III, IV, V.
D. I, III, IV, V.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap