Đề thi hsg môn sinh học lớp 12 có đáp án- file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi hsg môn sinh học lớp 12 có đáp án là đề thi có 5 câu hỏi thi trong 150 phút, kèm theo đáp án và hướng dẫn chi tiết. Các vấn đề liên quan: khái niệm về chu kỳ tế bào, ý nghĩa của nguyên phân... Mời các bạn tham khảo.

CÂU 1: (4Đ)
a. Nêu khái niệm về chu kỳ tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kỳ trung gian?
b. Trong nguyên phân sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kỳ nào?
c. Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật được thể hiện như thế nào?
d. Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?

CÂU 2: (4Đ)
a. Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân?
b. Nêu ý nghĩa của nguyên phân và giảm phân và thụ tinh?

CÂU 3: ( 2Đ)
Prôtêin có những bậc cấu trúc nào? Nêu đặc điểm cơ bản của từng bậc cấu trúc?

CÂU 4: (5Đ)
Gen B có khối lượng phân tử 720.000 đvc, có hiệu của loại A với loại nu là 30% số nu của gen. Mạch 1 của gen có 360A và 140G. Khi gen B phiên mã đã lấy của môi trường 1200U.
1. Xác định chiều dài của gen B?
2. Quá trình tự nhân đôi của gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt. Xác định:
a. Số nu từng loại của môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự nhân đôi nói trên?
b. Số nu từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng?
3. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nu từng loại cho quá trình phiên mã của gen B?
4. Mỗi mARN được tổng hợp từ gen B đều có 6 Ribôxom cùng dịch mã 1 lần và trượt cách đều nhau. Khoảng cách từ Ribôxôm thứ nhất đến Ribôxôm thứ 6 là 357 angtrông tương ứng khoảng cách về thời gian là 7s.
a. Xác định thời gian hoàn tất quá trình giải mã trên mỗi mARN
b. Số a.a cần thiết cho quá trình giải mã xong các bản sao của gen B là bao nhiêu?
5. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen cùng tự sao 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gen B là 5A và 4G.
a. Xác định số nu từng loại của gen b?
b. Gen b mã hóa được 1 chuỗi poolipeptit gồm bao nhiêu a.a?

CÂU 5: (5Đ)
Hãy cho con lai F1 của phân ly độc lâp, tương tác bổ xung, liên kết gen lai phân tích? Viết sơ đồ lai và rút ra kết luận?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap