Đề ôn luyện THPT Quốc gia chuẩn cấu trúc của bộ giáo dục có giải chi tiết file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề ôn luyện THPT Quốc gia có giải chi tiết file word. Đề thi có 40 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết. Đề thi có 17 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1: Tính theo lý thuyết, quá trình giảm phân diễn ra bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra loại giao tử abd với tỉ lệ

A. 100%

B. 0%                           

C. 25%                         

D. 12,5%

 

Câu 3: Phản xạ là gì?

A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên ngoài cơ thể.

D. Phản ứng của cơ thể chỉ trả lời lại các kích thích bên ngoài cơ thể

Câu 4: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, khi nồng độ prôgestêron và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế giảm tiết

A. GnRH, FSH và LH.                                      

B. Insulin, FSH và LH.           

C. Ơstrôgen, FSH và LH.

D. Testostêron, FSH và LH.

Câu 5: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.

C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây.

Câu 6: Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, FADH2, được giải phóng ở giai đoạn nào?

A. Đường phân                                      

B. Chu trình Crep

C. Chuỗi chuyền electron

D. Đường phân và chuỗi chuyền electron.

Câu 8: Vì sao lá cây có màu xanh lục?

A. Vì hệ sắc tố của lá cây không hấp thu ánh sáng màu xanh lục.

B. Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục.

C. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh.

Câu 9: Khi nói về quá trình tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là tiêu hóa nội bào, nhờ các enzim thủy phân trong lizôxôm.

II. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, quá trình tiêu hóa gồm cả tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

III. Tiêu hóa ở động vật đã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, với sự tham gia của các enzim chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào.

IV. Tiêu hóa ở động vật ăn thịt và ăn tạp diễn ra trong các cơ quan tiêu hóa.

A. 1

B. 2                              

C. 3                              

D. 4

Câu 10: Xét cá thể có kiểu gen . Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A và a là 20%. Theo lý thuyết, giao tử mang gen  chiếm tỉ lệ

A. 20%

B. 30%                         

C. 10%                         

D. 40%

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap