Công thức quần thể tự phối có đào thải  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Công thức quần thể tự phối có đào thải là tài liệu nêu 2 bài toán Một quần thể tự thụ có cấu trúc di truyền, Một quần thể tự thụ dưới tác động CLTN, vận dụng các các bài toán tiên quan. cá thể có kiểu gen aa bị chết trước khi trưởng thành. Tài liệu có 2 trang mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

CÔNG THỨC QUẦN THỂ TỰ PHỐI CÓ ĐÀO THẢI

 
Bài toán 1:
Một quần thể tự thụ có cấu trúc di truyền:
P: 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa
Dưới tác động của CLTN, các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn bị chết trước khi trưởng thành. Hãy tính tần số các kiểu gen của quần thể khi
trưởng thành sau 4 thế hệ?

Bài toán 2:
Một quần thể tự thụ dưới tác động CLTN, cá thể có kiểu gen aa bị chết trước khi trưởng thành.
Ở thế hệ xuất phát, tần số kiểu gen aa bằng 3/2 tần số kiểu gen Aa.
Viết cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát. Biết ở tỉ lệ Aa trong quần thể trưởng thành ở thế hệ F4 là 2/97

Công thức:
Lưu ý đây là quần thể “tự phối có đào thải”, chứ không phải quần thể “Ngẫu Phối có đào thải”, đừng áp dụng công thức qo1+nqo nhé!!!

P: xAA + yAa + zaa=1
Bỏ aa, tính lại tỉ lệ: cAA + bAa=1 (chỉ cần quan tâm b=?, không
cần quan tâm c, vì ráp vào công thức chỉ cần b)

1.Tần số kiểu gen Aa trong quần thể khi aa chưa đào thải:

2. Tần số kiểu gen Aa trong số A_ , tức là đã đào thải aa:

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap