Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn sinh học lớp 12 về đột biến gen  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn sinh học lớp 12 về đột biến gen gồm khái quát về chuyên đề, bài giảng, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận.

Câu 1: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là
A. 11 nm và 30 nm.
B. 30 nm và 300 nm.
C. 11 nm và 300 nm.
D. 30 nm và 11 nm.

Câu 2 : Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng
A. đảo đoạn.
B. chuyển đoạn.
C. mất đoạn.
D. lặp đoạn.

Câu 3 : Loại đột biến nào sau đây không phải là đột biến gen?
A. Đột biến mất một cặp nuclêôtit.
B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
C. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
D. Đột biến thêm một cặp nuclêôtit.

Câu 4: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch, có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia?
A. Chuyển đoạn.
B. Mất đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Lặp đoạn.

Câu 5: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là :
A. đảo đoạn.
B. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn.
C. lặp đoạn và mất đoạn lớn.
D. mất đoạn lớn.

Câu 6: Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến
A. chuyển đoạn và mất đoạn.
B. đảo đoạn và lặp đoạn.
C. chuyển đoạn tương hỗ.
D. lặp đoạn và mất đoạn.

Câu 7: Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzym amilaza dùng trong công nghiệp bia là đột biến:
A. Lặp đoạn NST.
C. Mất đoạn NST.
B. Đảo đoạn NST.
D. Chuyển đoạn NST.

Câu 8: Hậu quả di truyền của đột biến mất đoạn NST là:
A. Cơ thể chết ngay giai đoạn hợp tử.
B. Gây chết hoặc giảm sức sống.
C. Một số tính trạng bị mất đi.
D. Ít ảnh hưởng đến đời sống sinh vật.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap