80 câu hỏi trắc nghiệm sinh học dành cho các bạn ôn thi THPT Quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

80 câu hỏi trắc nghiệm sinh học dành cho các bạn ôn thi THPT Quốc gia 2017. Các vấn đề liên quan như: Tổng số liên kết hidro trong gen, Số lượng nucleotit trên mạch 1 của gen, Số liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa các nucleotit trong quá trình nhân đôi của ADN...

Câu 1 : Một gen có 96 chu kì xoắn .Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A = 2 T ; G = 3 T ; X = G – T . Tổng số liên kết hidro trong gen là
A. 5320                  
B.2520                  
C.4480                      
D. 2240

Câu 2 : Một gen có chiều dài 4080 A0 và có số nucleotit  loại A = 20% tổng số nucleotit của gen . Mạch 1 của gen có A = 25%, mạch 2 có X = 40 % tổng số nuleotit của mỗi mạch. Số lượng nucleotit trên mạch 1 của gen là
A. 135A , 225 T , 180 X , 360 G                    
B. 225T ; 135A , 360 X ; 180 G
C. 180 A , 300T , 240X , 480G                      
D. 300A , 180 T , 240 X , 480 G

Câu 3 : Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài 34.106 A0 phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần . Số liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa các nucleotit trong quá trình nhân đôi của ADN là
A.6.107                       
B.14 . 10 7                     
C.102. 10 6                          
D. 238. 10 6

Câu 4:  Cho vi khuẩn ( vi khuẩn này không chứa plasmid và ADN của nó được tạo ra từ môi trường nuôi cấy chỉ có  N 15)  vào môi trường nuôi cấy chỉ có N 14 . Sau 3 thế hệ sinh sản người ta thu toàn bộ vi khuẩn, phá màng tế bào để thu lấy các phân tử ADN . Trong các phân tử ADN này thì loại ADN có N 15 chiếm tỉ lệ là bao nhiêu   ?
A.1/15                    
B. 1/4                  
C.1/32                                
D.1/31

Câu 5:  Trong quá trình tái bản của một phân tử ADN  có 15 đơn vị tái bản , trên 1 đơn vị tái bản có 18 đoạn Okazaki . Số đoạn mồi cần cung cấp cho phân tử ADN này tái bản 1 lần là.
A. 30                    
B. 285                      
C. 270                          
D. 300

Câu 6:  Trong một phân tử plasmid có 10 4 cặp nucleotit tiến hành tự nhân đôi 3 lần , số liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa các nucleotit của ADN là
A.16000                  
B.159984                      
C.139986                              
D.140000

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap