40 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần Tiến hóa – Bằng chứng tiến hóa  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

40 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần Tiến hóa – Bằng chứng tiến hóa là tài liệu gồm 40 bài tập trắc nghiệm về chương 1 của phần 6 Tiến hóa, do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Tài liệu có 2 trang, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

1. Dấu hiệu hoặc vật thể nào d­ưới đây là bằng chứng tiến hoá ?

1. Hoá thạch.
2. Sự giống nhau của các prôtêin ở những loài khác nhau.
3. Các cơ quan t­uơng đồng.
4. Các cá thể cùng loài có những kiểu hình khác nhau.
5. Hệ động vật, thực vật ở các đảo.
6. Điều kiện địa lí ở các vùng rất khác nhau.

Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 3, 4.
B. 1, 2, 3, 5.               
C. 1, 2, 3, 6.
D. 1, 2, 3, 4, 5.           

2. Cánh dơi là tương đồng với ............... của cá voi.
A. đuôi.
B. vây.
C. xương sườn.
D. đầu.

3. Cơ quan t­ương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá ?
A. Phản ánh sự tiến hoá phân li.
B. Phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
C. Phản ánh nguồn gốc chung.
D. Phản ánh mối liên quan giữa các loài.

4. Vây cá và vây cá voi là ví dụ về
A. cơ quan tương đồng.
B. cơ quan tương tự.
C. cơ quan thoái hoá.
D. A và B.

5. Cơ quan t­ương tự có ý nghĩa gì trong tiến hoá ?
A. Phản ánh sự tiến hoá phân li.
B. Phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
C. Phản ánh nguồn gốc chung.
D. Phản ánh mối liên quan giữa các loài.

6. Cơ quan thoái hoá là những cơ quan
A. nằm ở những vị trí t­ương ứng trên cơ thể có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi.
B. khác nhau về nguồn gốc nh­ng đảm nhiệm những chức phận giống nhau nên có kiểu hình thái t­ương tự.
C. phát triển không đầy đủ ở cơ thể tr­ưởng thành. Do điều kiện sống thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu.
D. phát triển đầy đủ ở cơ thể tr­ưởng thành nh­ưng các cơ quan này đã mất đi chức năng ban đầu.

7*. Trình tự axit amin trong một đoạn pôlipeptit bêta của phân tử hemôglôbin ở một số loài động vật có vú như­ sau :
- Đ­ười ­ươi :                 – Val – hit – leu – tre – pro – glu – glu – liz – ser –
- Ngựa :                       – Val – hit – leu – ser – gli – glu – glu – liz – ala –
- Lợn :                         – Val – hit – leu – ser – ala – glu – glu – liz – ser –

Điều nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa các loài này ?
A. Đư­ời ­ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.
B. Đư­ời ­ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.
C. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với Đ­ười ­ươi hơn so với lợn.
D. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống như với ngựa.

8. Ví dụ nào sau đây là bằng chứng địa lí sinh vật học  ?
A. Chi trước của các loài động vật có xương sống có thể thức cấu tạo giống nhau.
B. Sự phát triển phôi ở giai đoạn đầu tiên của các động vật có xương sống thuộc những lớp khác nhau C. đều giống nhau.
C. Hệ động vật, thực vật ở đảo đại dương nghèo hơn ở đảo lục địa.
D. Tế bào Nấm và tế bào vi khuẩn có các thành phần cơ bản giống nhau.

9. Theo Lamac, nguyên nhân tiến hoá là
A. sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.
B. do tác động của chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
C. do thay đổi của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ở động vật.
D. A và C.

10*. Theo Lamac, cơ chế tiến hoá là quá trình
A. biến đổi của các loài dưới ảnh hưởng trực tiếp của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.
B. di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.
C. tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên
D. biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dưới ảnh hưởng của quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap