38 đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học của các trường nổi tiếng - có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Mời các bạn tham khảo 38 đề thi thử THPT Quốc gia của các trường nổi tiếng trong cả nước, có đáp án. Ấn vào link Tải xuống để tải về xem tài liệu hoàn chỉnh nhé!

 

Câu 1: Người ta đã sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội chứng Đao ở người trong giai đoạn sớm, trước sinh?

 1. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin.
 2. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X.
 3. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường.
 4. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN.

Câu 2: Trình tự các thành phần của một Opêron gồm :

 1. Vùng vận hành - Vùng khởi động - Nhóm gen cấu trúc
 2. Nhóm gen cấu trúc - Vùng vận hành - Vùng khởi động
 3. Vùng khởi động - Vùng vận hành - Nhóm gen cấu trúc
 4. Nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động - Vùng vận hành

Câu 3: Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu để:

 1. Tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.
 2. Phát hiện được tế bào nào đã nhận được ADN tái tổ hợp.
 3. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận
 4. Tạo ra ADN tái tổ hợp dễ dàng.

Câu 4: Phép lai có thể tạo ra F1 có ưu thế lai cao nhất là:

 1. aabbddHH x AAbbDDhh
 2. AABBddhh x aaBBDDHH
 3. AABbddhh x AAbbddHH
 4. aabbDDHH x AABBddhh.

Câu 5: Cho các bệnh và hội chứng sau:

 1. Bệnh ung thư máu. 5. Hội chứng tiếng kêu như mèo.
 2. Hội chứng Đao. 6. Hội chứng Claiphentơ.
 3. Hội chứng Patau 7. Hội chứng Etuot
 4. Bệnh máu khó đông 8. Hội chứng Macphan

Bệnh và hội chứng nào là hậu quả của đột biến số lượng nhiễm sắc thể?

 1. 1,3,5,7.
 2. 1,4,5,8.
 3. 2,3,4,8.
 4. 2,3,6,7.

Câu 6: Ở người loại tế bào không chứa NST giới tính là:

 1. tế bào sinh trứng.
 2. tế bào xôma.
 3. tế bào sinh tinh.
 4. tế bào hồng cầu.

Câu 7: Nếu mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit xảy ra ở codon đầu tiên trong đoạn mã hoá thì:

 1. thay một axitamin này bằng axitamin khác.
 2. thay đổi thành phần, trật tự sắp xếp của các axitamin trong chuỗi polipeptit do gen đó tổng

hợp.

 1. không ảnh hưởng gì tới qúa trình giải mã.
 2. mất hoặc thêm một axitamin mới.

Câu 8: Cho P: ♂ AaBb x ♀ AaBB. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cơ thể đực

có 1 số cặp NST mang Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Cơ thể cái có 1 số cặp BB không phân li trong giảm phân II, giảm phân I bình thường. Quá trình giao phối sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen đột biến?

 1. 36
 2. 16
 3. 12
 4. 42

Câu 9: Vì sao người ta không phát hiện được bệnh nhân có thừa nhiễm sắc thể số 1 hoặc số 2?

 1. Do phôi thai mang 3 NST số 1 hoặc số 2 đều bị chết ở giai đoạn sớm trong cơ thể mẹ.
 2. Do cặp NST số 1 và 2 không bao giờ bị rối loạn phân li trong giảm phân tạo giao tử.
 3. Do NST số 1 và 2 rất nhỏ, có ít gen nên thể ba NST số 2 hoặc số 2 khỏe mạnh bình thường.
 4. NST số 1 và 2 có kích thước lớn nhất, nhưng có ít gen nên thể ba NST số 1 hoặc số 2 khỏe mạnh bình thường.

Câu 10: Bộ ba đối mã (anticođon) của tARN vận chuyển axit amin metiônin là

 1. 5'XAU3'.
 2. 3'XAU5'.
 3. 3'AUG5'.
 4. 5'AUG3'.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap