10 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần di truyền học – Di truyền học người  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

10 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần di truyền học – Di truyền học người là tài liệu gồm 10 bài tập trắc nghiệm về chương 5 của phần 5 Di truyền học, do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Tài liệu có 2 trang, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

10 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần di truyền học – Di truyền học người

1. Ở người, hình dạng tóc do 1 gen có 2 alen quy định, không có đột biến mới phát sinh. Một cặp vợ chồng đều tóc xoăn sinh ra con có người tóc xoăn có người tóc thẳng. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Tóc xoăn là tính trạng trội.
B. Tóc thẳng là tính trạng lặn.
C. Tóc thẳng do tương tác bổ sung.
D. Bố mẹ có kiểu gen dị hợp.

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu 2, 3, 4, 5 :
Ở người bệnh bạch tạng là do đột biến gen lặn trên NST thường gây nên. Gen trội quy định da bình thường.

2. Mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con bị mắc bệnh trong trường hợp nào sau đây ?
A. Bố bệnh.
B. Mẹ có kiểu gen dị hợp.
C. Bố mẹ có kiểu gen dị hợp.
D. Mẹ có kiểu gen dị hợp, bố có kiểu gen dị hợp hay đồng hợp lặn.

3. Bố có kiểu gen dị hợp, mẹ phải có kiểu gen nào để con của họ không mắc bệnh ?A. 
A. Đồng hợp trội. 
B. Dị hợp.
C. Đồng hợp lặn
D. Cả A và B

4. Bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp. Tính xác suất để họ sinh được hai đứa con bình thường.
A. 12.5%
B. 25%
C. 56,25%
D. 75%

5. Bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp. Xác suất để sinh được đúng 3 người con có kiểu hình da bình thường trong 1 gia đình có 4 người con là

A. 42%.
B. 44%.
C. 36%.
D. 56%.

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu 6, 7, 8 :
Gen quy định hệ nhóm máu của người có 3 alen IA, IB, IO nằm trên NST thường trong đó IA = IB >IO , IA -  nhóm máu A, IB – nhóm máu B, IO – nhóm máu O, IAIB – nhóm máu AB.

6. Con có nhóm máu giống bố mẹ trong trường hợp nào sau đây ?
A. Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu B.
B. Bố mẹ đều có nhóm máu O.
C. Bố mẹ đều có nhóm máu A.
D. Bố mẹ đều có nhóm máu B.

7. Cặp bố mẹ nào dưới đây có khả năng sinh được các con mang 4 nhóm máu khác nhau ?
A. IAIB × IAIO                                   
B. IAIB  ×  IBIO                       
C. IAIB × IOIO                                   
D. IAIO  ×  IBIO

8. Có hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, em lấy chồng nhóm máu B sinh con nhóm máu A. Kiểu gen của hai chị em trên là
A. Chị IAIB, em IAIB.
B. Chị IAIB, em IBIO.      
C. Chị IAIO, em IAIO.
D. Chị IAIO, em IBIO.

9. Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh do đột biến gen lặn trên NST giới tính X gây nên là
A. hội chứng Tơcnơ.
B. hội chứng Đao.                  
C. bệnh máu khó đông.
D. bệnh hồng cầu hình liềm.

10. Ở người bệnh, bệnh mù màu (đỏ, lục) là do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai mù màu của họ đã nhận Xm từ

A. bà nội.
B. ông nội.
C. bố.                                                 
D. mẹ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap