Tổng hợp đề đề xuất trại hè hùng vương môn Sinh học năm 2018 - khối 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp đề đề xuất của tất cả các trường ở trại hè Hùng Vương năm 2018, môn Sinh học lớp 11. Mời các thầy cô tham khảo!

   SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO  BẮC GIANG

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

ĐỀ ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN XV

MÔN SINH HỌC LỚP 11 – NĂM 2018

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1.(2,0 điểm) Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật

  1. Ở đa số thực vật, khí khổng mở ban ngày và đóng vào ban đêm để ngăn cản cây mất nước khi không quang hợp, trong một số trường hợp khí khổng lại đóng vào ban ngày. Những nhân tố nào đã tác động làm khí khổng đóng vào ban ngày? Nêu ý nghĩa của việc đóng khí khổng ban ngày.

b.Giải thích tại sao khô hạn làm giảm năng suất cây trồng?

Câu 2.(2,0 điểm) Quang hợp và hô hấp thực vật

  1. Nấm gây bệnh Fusicoccum amygdali tiết ra một độc tố gọi là fusicoccin làm hoạt hóa các bơm proton màng sinh chất của tế bào thực vật và dẫn đến sự mất nước không điều tiết được làm héo lá một cách nghiêm trọng. Giải thích.
  2. Nhà khoa học cho một chất ức chế quang hợp tan trong nước vào một rễ cây, nhưng quang hợp không bị giảm. Giải thích.
  3. Sự vận chuyển dòng khối trong mạch xylem ( mạch gỗ) và trong ploem ( mạch rây) có điểm khác nhau cơ bản nào ?

Câu 3.(2,0 điểm) Quang hợp và hô hấp thực vật

a.Lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp. Vì vậy hình dáng, vận động và cấu trúc của nó phù hợp chặt chẽ với chức năng là nơi thực hiện pha sáng và pha tối trong quang hợp. Hãy chứng minh điều đó .

  1. So sánh hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật.

Câu 4. (2.0 điểm) Sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, sinh sản, thực hành

a.Khử úa là gì? Cơ chế của sự khử úa? Thuốc điều trị rối loạn chức năng tình dục Viagra, ức chế enzyme phân giải cGMP . Nếu tế bào lá cà chua có enzyme tương tự, việc áp dụng Viagra có dẫn đến đáp ứng khử úa vàng bình thường của lá cà chua của thể đột biến aurea không?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap