Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Thái Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Thái Bình. Đề thi gôm có 10 câu, câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng, câu 2: Quang hợp, câu 3: Hô hấp thực vật, câu 4: Sinh sản sinh dưỡng và phát triển... Hãy tải đề thi về để tham khảo.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Thái Bình

Câu 1: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG ( 2 điểm)
1 . Một cây thuộc loài thực vật ẩm sinh mọc trong đất có nồng độ muối cao, mặc dù đã được tưới nước cây này vẫn bị héo.
a. Cho biết 3 giá trị đo được về thế nước của cây trên là: – 5 atm, - 1 atm và – 8 atm. Hãy xếp các giá trị trên tương ứng với thế nước ở lá, rễ và đất?
b. Để cây không bị héo có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau là hiệu quả nhất, giải thích tại sao?
+ Tăng độ ẩm không khí.
+ Tưới nước tiếp tục cho cây.
+ Phủ một lớp sáp trên bề mặt lá.
+ Đưa cây vào bóng râm.
2. Chọn phương án trả lời đúng và giải thích phương án đó?
Giả sử một cây bị thiếu vòng đai caspari ở rễ. Cây này sẽ
A. không có khả năng cố định nitơ.
B. không có khả năng vận chuyển nước và các chất khoáng lên lá.
C. không có khả năng kiểm tra lượng nước và các chất khoáng hấp thu.
D. có khả năng tạo áp suất rễ cao hơn so với các cây khác.
3.a. Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?
b. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

Câu 2: QUANG HỢP ( 2 điểm )
a. Vì sao nói màu xanh lục của lá cây không liên quan trực tiếp với chức năng quang hợp của nó?
b. Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đều làm giảm sút năng suất cây trồng?
c. Sự đồng hóa cácbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?

Câu 3 . HÔ HẤP THỰC VẬT ( 2 điểm )
a. So sánh quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp và trong hô hấp .
b. Tại sao thực vật C4 và thực vật CAM không có hô hấp sáng?

Câu 4 : SINH SẢN – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở TV ( 2 điểm )
a. Trình bày vai trò của hạt đối với sự hình thành và phát triển của quả? Từ những hiểu biết đó có thể ứng dụng gì vào thực tế trồng trọt?
b. Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?

Câu 5 : CẢM ỨNG TV VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH SLTV ( 2 điểm )
a. Nguyên nhân gây ra hướng động với tác nhân kích thích là ánh sáng và cơ chế chung của hướng động.
b. Một thí nghiệm với lục lạp tách riêng được thực hiện như sau: Đầu tiên lục lạp được ngâm trong một dung dịch có pH = 4 cho khi xoang tilacoit đạt pH = 4,lục lạp được chuyển sang một dung dịch kiềm có pH = 8 .Lúc này trong điều kiện tối ,lục lạp tạo ATP.
Hãy mô tả kết quả thí nghiệm trên bằng việc vẽ hình phóng to phần màng tilacoit trong cốc thí nghiệm chứa dung dịch pH = 8 với sự hoạt động của enzym ATP syntaza.Đánh dấu các vùng có nồng độ H+ cao và nồng độ H+ thấp ,chỉ ra chiều prôton đi qua màng và biểu diễn phản ứng mà ở đó ATP được tổng hợp.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap