Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Ninh Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Ninh Bình có 10 câu. Kiến thức như: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng, Quang hợp... Các bạn có thể xem tuyến 2 trong 11 trang của đề thi, Mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Ninh Bình

Câu 1:Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2 điểm)
a. Giải thích vì sao diện tích của toàn bộ khí khổng chỉ chiếm gần 1% diện tích của lá, nhưng lượng nước thoát hơi qua khí khổng lại lớn gấp nhiều lần lượng nước thoát hơi qua bề mặt lá (qua lớp cutin).
Hướng dẫn chấm Điểm
+ Khí khổng phân bố trên bề mặt lá trung bình 10.000 khí khổng/cm, giả sử mỗi khí khổng mở cực đại là 10µ sẽ có khoảng 1% diện tích bề mặt lá được mở.Mặc dù với diện tích khoảng 1% nhung số lượng lỗ khí là rất lớn.
+ Trong quá trình thoát hơi nước,sau khi nước thoát ra khỏi khí khổng sẽ tạo thành một lớp hơi nước trên bề mặt lá, mỗi khí khổng tạo một lớp hơi nước riêng rẽ trên bề mặt nên tốc độ bốc hơi là cực đại (hiệu quả mép), tức là nhiều khí khổng nhỏ tạo hiệu quả thoát nước cao hơn nhiều so với mặt thoáng có diện tích tương đương.
+ Thoát hơi nước qua cutin thường nhỏ hơn nhiều vì: Lớp cutin thấm nước kém nên nước khuyếch tán qua rất chậm, nhất là đối với lá già cutin dầy.Hơn nữa hơi nước thoát ra khí khổng (luôn bỏa hòa hơi nước) có mức chênh lệch thế nước cao luôn bao phủ bề mặt lá hạn chế thoát qua cutin.
b. Khi gieo trồng người ta đặc biệt quan tâm đên pH môi trường vì pH môi trường có ảnh hưởng đến khả năng háp thụ khoáng và hệ số sử dụng phân bón của cây. Hãy giải thích rõ vấn đề nêu trên và đưa ra một số biện pháp thông dụng để tạo pH môi trường ở mức phù hợp với cây trồng?
Hướng dẫn chấm Điểm
+ Do pH ảnh hưởng đến sự tích điện trên bề mặt rễ do vậy ảnh hưởng đến sự hấp thụ khoáng: Khi độ pH giảm cây khó hấp thu các nguyên tố Na+; K+; Ca++ … nhưng lại hấp thu quá nhiều các nguyên tố ion âm( NO3-; Cl-; SO4-- …) và vi lượng (như Fe,Mn, Bo, Zn), dẫn đến cây còi cọc, kém phát triển, và nhiễm kim loại nặng. Và ngược lại pH cao rễ hấp thu mạnh các ion dương ( Na+; K+; Ca++ …) khó hấp thu ion âm( NO3-; Cl-; SO4-- …)
+ pH quá thấp hay quá cao làm tổn thương mô rễ, do vậy ảnh hưởng đến quá trình hấp thu các chất. pH còn ảnh hưởng đến khả năng tích trữ các ion khoáng của đất: đất chua (pH thấp) H+ thay thế các ion dương của keo đất làm các ion này ở dạng tự do dễ bị rửa trôi làm đất nghèo dinh dưỡng. pH còn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật đất ( đa số VSV ưa pH trung tính), do vậy ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa phân
bón, cố định nito…
- pH ảnh hưởng tới mức độ hòa tan của phân bón: nhìn chung pH hơi axit tăng độ hòa tan, pH kiềm giảm độ hòa tan. Khi pH thấp, các ion kim loại  ở dạng tan (Fe2+, Al3+ ) tác dụng với photphat (lân) tạo thành các hợp chất không tan.
Biện pháp: Bón phân hữu cơ: Phân hữu cơ có tính đệm, có thể tạo ra môi trường pH ổn định thuận lợi cho quá trình hấp thụ khoán ở rễ.Bón vôi khi đất bị chua để trung hòa và đưa Ph về mức phù hợp với cây trồng.Trên đất phèn, khi cải tạo thường sử dụng phân lân để bón cho đất.

Câu 2:Quang hợp (2 điểm)
a. Cường độ ánh sáng thường xuyên biến động, để quang hợp hiệu quả cơ quan quang hợp có các cơ chế điều chỉnh khả năng thu nhận năng lượng ánh sáng như thế nào?
Hướng dẫn chấm Điểm
- Sắp xếp các tầng lá trên cây ( mọc đối, mọc cách, mọc vòng)
- Xoay bề mặt lá vuông góc hoặc song song với tia sáng.
- Thay đổi bề mặt hấp thụ hoặc vị trí của lục lạp: chuyển động của lục lạp trong tế bào chất, và tiết diện lớn hoặc nhỏ của lục lạp ( hình elip) về
phía chiếu sáng.
- Thay đổi hàm lượng và tỉ lệ các nhóm sắc tố.
b. Sơ đồ minh họa hai con đường vận chuyển electron trong quang hợp. Hãy chỉ ra các yếu tố chính tham gia điều chỉnh hai con đường vận chuyển đó đảm bảo cân đối các sản phẩm tạo ra cung cấp cho quá trình đồng hóa CO ở pha tối? 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap