Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Nam Định  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Nam Định có 10 câu hỏi. Kiến thức như: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng, Quang hợp, Hô hấp... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Nam Định

A. PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1. Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0đ)
a. Cho các nguyên tố sau : N, Ca, Mg, S, Mn, Cl, P, K
Hãy cho biết các nguyên tố nào có vai trò chính trong các quá trình sau :
- Nó cần thiết cho hoạt động của một số enzim dehydrogenase, decacboxylase, kinase, oxidase, peroxidase.
- Nếu thiếu nó, mô cây trở nên mềm và thường héo, thậm chí khi nhiệt độ thấp và có các stress.
- Nó cần cho các phản ứng quang tổng hợp tham gia vào quang phân li nước.
Giải thích
b. Các mẩu biểu bì hành để ở trong môi trường nhược trương KNO3 và Ca(NO3)2, sau đó chuyển vào dung dịch saccarose ưu trương. Vậy ở những tế bào quan sát được tế bào nào có quá trình co nguyên sinh lõm chuyển sang co nguyên sinh lồi nhanh hơn ? Giải thích ?
c. Khi cấy lúa vào vụ đông - xuân, trước khi gieo mạ, người ta thường ngâm hạt lúa trong dung dịch chứa K. Việc ngâm lúa như vậy có tác dụng gì ? Giải thích ?
d. Tại sao diện tích khí khổng chỉ chiếm 1-2% diện tích lá nhưng lượng hơi nước thoát ra qua khí khổng nhiều hơn so với con đường thoát hơi nước qua cutin. Tỉ lệ của hai con đường thoát hơi nước này phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Câu 2. Quang hợp (2,0đ)
a. Bộ máy quang hợp của thực vật ưa sáng và ưa bóng thích nghi với cường độ ánh sáng như thế nào?
b. Theo thuyết nôi cộng sinh, người ta cho rằng, lục lạp có nguồn gốc từ vi khuẩn quang hợp. Hãy so sánh quá trình quang hợp ở vi khuẩn lam và thực vật để chứng minh điều đó. Từ điểm giống và khác nhau hãy rút ra những kết luận về quan hệ tiến hóa của hai dạng sinh vật này.

Câu 3. Hô hấp ở thực vật (2,0đ)
a. Nêu ý nghĩa của chu trình glioxilic đối với thực vật
b. Phân biệt hô hấp hiếu khí và hô hấp sáng ở thực vật.

Câu 4. Sinh trưởng, phát triển - Sinh sản ở thực vật (2,0đ)
a. Dân gian ta có câu « hãm đào, đảo quất ». Dựa trên những hiểu biết về sinh trưởng phát triển ở thực vật, em hãy giải thích cơ sở và tác dụng của kỹ thuật trên.
b. Sự hình thành hạt trong sinh sản hữu tính ở thực vật vừa có tính ưu việt, vừa có những hạn chế nhất định. Em hãy giải thích.

Câu 5. Cảm ứng ở thực vật – phương án thực hành
a. Căn cứ vào các đáp ứng của cây đậu non với stress cơ học, em hãy giải thích vì sao người ta khuyên khi làm giá đỗ nên nén chặt các mầm hạt ?
b. Nêu cách so sánh cường độ thoát hơi nước ở hai mặt lá.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap