Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Lào Cai  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Lào Cai có 10 câu hỏi. Kiến thức như: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng, Quang hợp, Hô hấp... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Lào Cai

Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)
a. Trong tế bào tồn tại 2 dạng nước: nước tự do và nước liên kết. Hãy phân biệt 2 dạng nước trên về tính chất vật lý, tính chất hóa học của phân tử nước?
b. Hút bám trao đổi là một trong các cơ chế hút khoáng thụ động của cây. Em hãy nêu các đặc điểm chính của cơ chế này? Trong đất chua (pH từ 4-5) và đất kiềm (pH từ 9-10) loại nào đất chứa nhiều cation khoáng hơn, giải thích.

Câu 2: Quang hợp (2,0 điểm)
a. Ở thực vật, nếu môi trường không có CO2 thì quá trình quang phân li nước có diễn ra không? Giải thích.
b. Một nhà sinh lí học thực vật đã làm một thí nghiệm sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%.
Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thí nghiệm Cường độ quang hợp
(mg ) CO2/dm2.giây
Cây A Cây B
Trường hợp 1
Trường hợp 2
20
35
40
41

Em hãy cho biết mục đích của thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm?

Câu 3: Hô hấp (2,0 điểm)
Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích?
a. Ở thực vật bậc cao, photphorin hóa quang hợp không vòng có hiệu quả hơn photphorin hóa quang hợp vòng.
b. Thực vật C4 và CAM không có hô hấp sáng nhưng có năng lượng dùng để đồng
hóa CO2 lớn hơn ở thực vật C3.
c. Hô hấp sáng ở peroxixom đặc trưng bởi sự tạo thành H2O2 và sự biến đổi glixin thành serin giải phóng CO2.
d. Nồng độ oxi trong không khí giảm xuống thì cường độ hô hấp của cây giảm
xuống.

Câu 4: Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở th ực vật (2,0 điểm)
a. Năng suất kinh tế cây trồng là khối lượng sinh khối tích lũy trong các bộ phận của cây mà con người cử dụng như: củ, quả, thân, bắp, hạt,… Có thể sử dụng chất điều hòa sinh trưởng chủ đạo nào để nâng cao năng suất kinh tế của cây cà chua, lúa, mía? Giải thích?
b. Vì sao hạt phấn của loài thực vật này có thể rơi trên đầu nhụy của loài thực vật khác nhưng quá trình thụ tinh không diễn ra? Vì sao nhiều loài thực vật cần có sự thụ tinh chéo mới có năng suất cao?

Câu 5: Cảm ứng ở thực vật + hương án thực hành sinh lí thực vật (2,0 điểm)
a. Hoa hướng dương nở vào ban ngày và ngọn cây mang hoa hướng về phía mặt trời. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa hai hoạt động trên của cây?
b. Dự đoán các mẫu M1, M2 dưới đây là thân của nhóm thực vật nào? Giải thích?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap