Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hưng Yên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hưng Yên có 10 câu. Kiến thức như: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng, Quang hợp, Hô hấp... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Hưng Yên

Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2 điểm)
a. Dựa vào quá trình thoát hơi nước của thực vật, hãy giải thích nhận định sau:
Khi cùng bị mất nước đột ngột cây non bị héo rũ còn cây già chỉ biểu hiện héo ở những lá non?
b. Cho các nguyên tố sau: N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu. Hãy chọn các nguyên tố liên quan đến:
- Hàm lượng Clorophyl - Quá trình quang phân li nước
- Quá trình cố định nitơ khí quyển - Cân bằng nước và ion
c. Nêu cơ sở khoa học của câu ca "Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc"

Câu 2: Quang hợp (2 điểm)
a. Người ta cho rằng có thể sử dụng đặc điểm đặc trưng về lục lạp và hệ sắc tố ở thực vật để phân biệt cây C3 với cây C4.
- Nhận định trên là đúng hay sai? Giải thích.
- Trình bày cách bố trí thí nghiệm để kiểm chứng nhận định trên
b. Vì sao quá trình khử nitrate (NO3) ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học? Quá trình này có gây hại cho cây trồng không? Giải thích?

Câu 3: Hô hấp (2 điểm)
a. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?
b. Cyanide là một loại chất ức chế đặc hiệu chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp, chất này được đưa vào cây thì sự vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích?

Câu 4: Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm)
a. Bằng cách nào ống phấn tìm được đường đi vào túi phôi để thụ tinh?
b. Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?

Câu 5: Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành sinh lí thực vật (2 điểm)
a. Một cây non trồng trong một hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng. Sau một thời gian người ta quan sát thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ lại mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp rồi lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng có kiểu uốn theo kiểu làn sóng. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Giải thích?
b. Em hãy thiết kế một thí nghiệm chứng minh quang hợp thụ CO2 và hô hấp thải CO2. Nêu nguyên tắc và giải thích kết quả thí nghiệm?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap