Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Đề thi có thời gian làm bài 180 phút, có 3 trang, 10 câu hỏi kèm theo đáp án. các bạn học sinh tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Phú Thọ

Câu 1.
a) Cho các nguyên tố khoáng sau: N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cu. Hãy nêu tóm tắt
vai trò của các nguyên tố liên quan tới:
- Cấu tạo diệp lục
- Quá trình quang phân li nước
- Sự bền vững của thành tế bào
- Quá trình cố định nito khí quyển
b) Hình bên biểu diễn quá trình thoát hơi nước của cây sống trong điều kiện khô hạn. Trong các đường cong A, B, C, D, đường cong nào mô tả sự thoát hơi nước qua tầng cutin, đường cong nào mô tả sự thoát hơi nước qua lỗ khí? Giải thích?

Câu 2.
a) Ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá nhai vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, nhưng hái lá
nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt (vị chua giảm nhiều). Giải thích?
b) Dung dịch phenol có màu vàng khi môi trường có CO2, có màu đỏ khi trong môi trường không có CO2. Cho các dụng cụ và hóa chất sau: một cốc đựng phenol, một chậu cây nhỏ, một chuông thủy tinh kín. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh CO2 là nguyên liệu của quang hợp?
Để thí nghiệm cho kết quả tốt nhất nên sử dụng cây thí nghiệm là cây C3 hay cây C4?

Câu 3. Thực vật có hai hình thức hô hấp đều cần oxi nhưng khác nhau về bản chất. Hãy nêu sự khác nhau giữa hai hình thức này? ( đối tượng, điều kiện, nơi xảy ra và sản phẩm)

Câu 4.
a) Tại sao ở một số cây một lá mầm khi cắt ngọn thì cây ngừng sinh trưởng, còn ở cây hai lá mầm thì vẫn tiếp tục sinh trưởng?
b) Cho biết mối liên quan giữa nồng độ Auxin lên sự sinh trưởng của rễ và thân cây theo đồ thị sau:

c) So sánh hướng động tiếp xúc và ứng động tiếp xúc ở thực vật?

Câu 5: Loài thực vật B ra hoa vào mùa hè và không ra hoa vào mùa đông. Khi làm phép thử nhằm giúp cây ra hoa vào mùa đông, người ta đã xử lý cây từ giai đoạn còn non bằng cách ngắt quãng đêm dài nhờ chớp ánh sáng đỏ, chia 1 đêm dài thành 2 đêm ngắn nhưng cây vẫn không ra hoa.
a. Hãy đưa ra 2 giả thuyết cho hiện tượng không ra hoa ở loài thực vật B.
b. Trình bày 2 thí nghiệm để kiểm chứng 2 giả thuyết đã đưa ra.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap