Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Dương  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Dương. Đề thi có các vẫn đề như: Trao đổi nước - dinh dưỡng khoáng, Quang hợp, Hô hấp... Đề thi gồm 10 câu trong 2 trang giấy, các bạn có thể tải đề thi về tham khảo nhé.
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Dương
 
Câu 1 (2,0 điểm). TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG
1. Giải thích vì sao các loài cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn?
2. Vi khuẩn rhizobium là vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Vi khuẩn này lấy gì ở cây chủ.
b. Vai trò của oxi trong quá trình hoạt động của vk này.
c. Chất gì tạo nên màu hồng ở nốt sần. Vai trò.
d. Quá trình cố định Nito là quá trình khử hay oxi hóa hay cả hai.
 
Câu 2 (2,0 điểm). QUANG HỢP
1. 3 cây A, B, C chiếu sáng với cùng cường độ, nhận thấy cây A thải CO2, cây B không thải cũng không hấp thụ, cây C hấp thụ CO2 bình thường.
a. A, B, C là những cây gì?
b. Để trồng những cây này có hiệu quả kinh tế cao nên trồng ở đâu và như thế nào?
2. Trình bày mối liên quan giữa quang hợp hô hấp với quá trình trao đổi nito ở thực vật.
 
Câu 3 (2,0 điểm). HÔ HẤP
1. Giải thích thí nghiệm sau đây: có 2 chậu cây đậu độ tuổi như nhau, 1 chậu trồng trong điều kiện bình thường, 1 chậu trồng trong điều kiện 5% nồng độ oxi không khí trong 2 tuần. Sau khi thu hoạch người ta thấy năng suất như nhau, giải thích vì sao?
2. Một em học sinh đã đo hệ số hô hấp RQ của 1 đối tượng và thu được kết quả như sau:
- Ngày 1: RQ = 1 – cacbonhydrat.
- Ngày 2: RQ = 0.7 – lipit.
- Ngày 3: RQ = 1.3 – protein.
a. Hãy biểu diễn kq này trên đồ thị.
b. Đối tượng thực vật này có thể là gì?
 
Câu 4 (2,0 điểm). SINH SẢN + SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
1. Có 30 cây có độ tuổi như nhau chia 3 nhóm (A,B,C).
- Nhóm A: chiếu sáng 12h, tối 12h, 10 cây ra hoa.
- Nhóm B: chiếu sáng 14h, tối 10h, 9 cây ra hoa, 1 cây không ra hoa.
- Nhóm C: chiếu sáng 16h, tối 8h, 10 cây không ra hoa.
Nhóm cây này là cây ngày ngắn hay cây ngày dài?
2. Về 2 nhóm chất điều hòa sinh trưởng auxin và GA hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Vì sao AIA vận chuyển có hướng còn GA thì không?
b. Vì sao trong phân tử auxin có N còn GA thì không?
c. Cho ví dụ về tác dụng sinh lý của auxin phục thuộc vào nồng độ.
d. Trình bày thí nghiệm về ưu thế đỉnh sinh trưởng của auxin.
 
Câu 5 (2,0 điểm). CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT + PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH
1. Trình bày thí nghiệm chứng minh vai trò của auxin trong vận động hướng động của thực vật? Vì sao hướng động xảy ra chậm, trong khi ứng động xảy ra nhanh.
2. Người ta đo cường độ quang hợp (mg CO2/dm2 lá/giờ), cường độ hô hấp (mg CO2/dm2 lá/giờ) bằng phương pháp hóa học như sau:
- Lấy 3 bình thủy tinh có nút kín và có dung tích như nhau: A, B, C.
- Bình B và C treo 2 cành cây có S lá là 50cm2.
- Bình B đem chiếu sáng và bình C che tối trong 20 phút.
- Sau đó lấy cành lá ra và sau đó vào mỗi bình Ba(OH)2 như nhau.
- Lắc đều sao cho CO2 trong bình được Ba(OH)2 hấp thụ hết.
- Sau đó trung hòa Ba(OH)2 còn thừa mỗi bình bằng HCl.
- Các số liệu thu được là: 21, 16, 15.5 ml HCl cho mỗi bình.
a. Trình bày nguyên tắc việc xác định CO2 trong các bình.
b. Sắp xếp các bình A, B, C tương ứng với kết quả thu được.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap