Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Chu Văn An Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Chu Văn An Hà Nội có tổng cộng 10 câu hỏi giúp các bạn ôn thi tốt cho kỳ thi HSG các cấp. Đề thi gồm 3 trang, mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Chu Văn An Hà Nội

Câu 1: (2 điểm)
1. Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ở thực vật? Nêu cơ chế chủ yếu để thực vật chống chịu với độc tính của nhôm tự do trong đất? Giải thích tại sao vi khuẩn Rhizobium sống tự do không thể cố định N2 nhưng khi sống cộng sinh với rễ các cây họ Đậu thì chúng có thể cố định N2?
2. Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm của đất trồng không? Giải thích? Nêu biện pháp khắc phục?

Câu 2: 2 điểm
1. Cho 2 cây (A, B) và hai chỉ tiêu sinh lý: áp suất thẩm thấu của tế bào rễ, điểm bù ánh sáng.
a. Hãy chọn chỉ tiêu sinh lý thích hợp để phân biệt cây A và cây B trong các nhóm thực vật sau: cây ưa bóng và cây ưa sáng; cây chịu hạn và cây kém chịu hạn.
b. Nêu nguyên tắc và phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh lý nêu trên.
2. Ở thực vật, nếu môi trường không có CO2 thì quá trình quang phân li nước có diễn ra không? Giải thích.

Câu 3: 2 điểm
1. Nêu 4 đặc điểm thích nghi của các loài thực vật có thân mọng nước phân bố ở
các hoang mạc, sa mạc.
2. Vì sao thực vật C4 có năng suất sinh học cao hơn thực vật CAM, mặc dầu chúng đều không xảy ra hô hấp sáng?
3. Vì sao với cùng một cường độ ánh sáng nhưng ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp cao hơn ánh sáng xanh tím?

Câu 4: 2 điểm
1. Người ta đã tiến hành thí nghiệm nghiên cứu các tác động thuận nghịch của ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa lên đáp ứng quang chu kỳ bằng cách luân phiên chớp ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa lên cây ngày ngắn và cây ngày dài. Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện thời gian độ dài đêm là liên tục và dài hơn chu kỳ tối tới hạn.
Thí nghiệm 1. Giữa thời gian bóng tối, tiến hành một chớp ánh sáng đỏ thì thấy cây ngày ngắn không ra hoa, cây ngày dài ra hoa.
Thí nghiệm 2. Giữa thời gian bóng tối, tiến hành một chớp ánh sáng đỏ rồi nối tiếp một chớp ánh sáng đỏ xa thì thấy cây ngày ngắn ra hoa, cây ngày dài không ra hoa.
Thí nghiệm 3. Giữa thời gian bóng tối, tiến hành một chớp ánh sáng đỏ rồi nối tiếp một chớp ánh sáng đỏ xa rồi nối tiếp một chớp ánh sáng đỏ.
Hãy giải thích kết quả của các thí nghiệm về sự ra hoa ở cây ngày dài và cây ngày ngắn? giải thích hiệu quả tác động của ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ xa trong các
thí nghiệm trên ?
2. Một củ khoai đã nảy mầm thành cây non trong một góc khuất, hãy nêu và giải
thích ý nghĩa những đặc điểm thích nghi hình thái của cây non này?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap