Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang là đề thi có 10 câu. Kiến thức của đề thi bao gồm: tế bào, enzym, các loài cây hạt kín, tính hướng sáng dương của thân cành và hướng sáng âm của rễ... Mời các bạn tải đề thi về nhá.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang

Câu 1(2đ):
a. Ngâm các tế bào cùng 1 loại mô thực vật vào dung dịch đường Sacarozo có áp suất thẩm thấu lần lượt là: 0,8 ; 1; 1,2; 1,5 và 1,8 atm. Biết sức căng trương nước của tế bào trước khi ngâm vào dung dich là 0,7 atm, áp suất thẩm thấu của tế bào 1,9 atm. Hỏi nước sẽ dịch chuyển như thế nào?
b.Tại sao tế bào thực vật không bị vỡ trong môi trường nhược trương?

Câu 2 ( 2đ):
a. Các enzym sau: Rubisco, glicolat oxidaza, PEP- cacboxydaza được tìm thấy ở đâu trong tế bào của các loại thực vật ( C3, C4 và CAM) ?
b. Vì sao có thể kết luận hiệu quả kinh tế của TV C4 cao hơn TV C3 nhưng hiệu quả năng lượng lại thấp hơn.

Câu 3( 2đ):
a. Phân biệt hô hấp tế bào và hô hấp sáng ở thực vật.
b. Tại sao hô hấp sáng không xảy ra ở thực vật C4 và thực vật CAM ?

Câu 4 (2đ):
a. Trong tự nhiên và điều ngạc nhiên là khoảng 20% các loài cây hạt kín chủ yếu dựa vào tự thụ tinh. Mặc dù nhìn chung là khá tốt trong tự nhiên, sự tự thụ tinh được gọi là “ngõ cụt của tiến hóa”. Hãy nêu một lí do tại sao sự tự thụ tinh có thể được chọn lọc trong tự nhiên mà lại là ngõ cụt của sự tiến hóa ?
b. Giới hạn của lớp vỏ thứ cấp ? Nếu như một vòng đầy đủ của vỏ thứ cấp được
bóc ra quanh một thân cây gỗ (quá trình này được gọi là bóc vỏ), cây sẽ tiếp tục
sinh trưởng phát triển bình thường hay sẽ chết. Giải thích tại sao ?

Câu 5(2đ):
a. Giải thích tính hướng sáng dương của thân cành và hướng sáng âm của rễ ?
Tại sao khi ngắt ngọn cây thì thân non mất tính hướng sáng?
b. Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh có áp suất rễ và giải thích?


Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap