Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là đề thi chính thức môn Sinh học khối 11 kì thi hsg các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ. Kì thi vừa diễn ra vào tháng 4/2016 tại trường Chuyên Thái Nguyên. Đề gồm 10 câu, có cả đáp án, mời các bạn tham khảo.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 11 năm 2016
Đề chính thức

Câu 1 (2 điểm).
a. Cho các nguyên tố khoáng N, Mg, Cl , Mo, Ca. Hãy nêu tóm tắt vai trò của các nguyên tố nói trên liên quan tới:
- Cấu tạo diệp lục.
- Quá trình quang phân li nước.
- Sự bền vững của thành tế bào.
- Quá trình cố định nito khí quyển.
b. Ở thực vật có mạch, sự vận chuyển nước liên tục trong mạch gỗ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Yếu tố nào làm ngưng trệ sự liên tục đó?

Câu 2 (2điểm).
a. Khi giảm dần cường độ ánh sáng từ khoảng x (lux) → 0 (lux), người ta đo được sản lượng sơ cấp thực (NPP) của hai loại cây C , C và vẽ được đồ thị như sau:
Cho biết sản lượng sơ cấp thực (NPP) = sản lượng sơ cấp tổng số (GPP) – năng lượng sử dụng cho hô hấp (R).
- Hai cây A và B có thể thuộc nhóm thực vật C hay C ? Giải thích.
- Nếu cường độ ánh sáng ở mức 20% của x thì cây A, cây B có quang hợp không? Giải thích.
b. Vì sao quá trình khử nitrate (NO ) ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học? Quá trình này có gây hại cho cây trồng không? Giải thích.

Câu 3 (2điểm).
a. Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích.
1. Ở thực vật bậc cao, photphorin hóa quang hợp vòng và không vòng, tạo ra các sản phẩm giống nhau.
2. Thực vật C và CAM có năng lượng dùng để đồng hóa CO lớn hơn thực vật C .
3. Hô hấp sáng ở peroxixom đặc trưng bởi sự tạo thành H O và sự biến đổi glixin thành serin giải phóng CO .
4. Nồng độ oxi trong không khí giảm xuống thì cường độ hô hấp của cây giảm.
b. Cơ chế chuyển hóa vật chất nào giúp thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời?
Vì sao một số thực vật ở vùng đầm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu oxi?

Câu 4 (2 điểm).
a. Nhằm tăng sản lượng đường thu được trên cùng một diện tích trồng mía, người ta đã sử dụng gibêrelin có nồng độ thích hợp để phun lên cây mía. Giải thích cơ sở khoa học của việc sử dụng loại hoocmôn này.
b. Cắt một cành cây có nhiều lá xanh cắm vào một bình thủy tinh chứa nước sạch. Để giữ cho lá của cành cây này được xanh lâu, ta cần phải xử lí bằng hoocmôn thực vật nào? Giải thích.

Câu 5 (2 điểm).
a. Dung dịch chlorophyll chiết rút từ lục lạp của lá cây khi được chiếu với ánh sáng tử ngoại thì phát huỳnh quang màu đỏ - da cam và tỏa nhiệt. So với dung dịch chlorophyll bị tách riêng, lục lạp nguyên vẹn khi được chiếu sáng phát huỳnh quang và tỏa nhiệt ít hơn. Giải thích tại sao.
b. Khi tiến hành giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của một loài thực vật thủy sinh, người ta thu được hình ảnh dưới đây:
- Cho biết tên cơ quan sinh dưỡng được giải phẫu ở hình A và hình B.
- Nêu tên của cấu trúc số 1 và cấu trúc số 2. Ý nghĩa của hai cấu trúc này trong đời sống của loài thực vật trên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap