100 câu hỏi Trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 từ bài 9 đến 16 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 100 câu hỏi Trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 từ bài 9 đến 16 có đáp án. Các vấn đề: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin, Khái niệm pha sáng của quá trình quang hợp, ... Tài liệu có 13 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

a/ Khử APG thành ALPG à cố định CO2 à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).

b/ Cố định CO2à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) à khử APG thành ALPG.

c/ Khử APG thành ALPG à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) à cố định CO2.

d/  Cố định CO2 à khử APG thành ALPG à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) à cố định CO2.

Câu 2: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

a/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

b/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH.

c/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH.

d/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

Câu 3: Sản phẩm của pha sáng gồm có:

a/ ATP, NADPH và O2       

b/ ATP, NADPH và CO2

c/ ATP, NADP+và O2       

d/ ATP, NADPH.

Câu 4: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và   nhiệt đới.

b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

c/ Sống ở vùng nhiệt đới.                     

d/ Sống ở vùng sa mạc.

Câu 5: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

a/ Tích luỹ năng lượng.                         

b/ Tạo chất hữu cơ.

c/ Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

d/ Điều hoà nhiệt độ của không khí.

 Câu 6: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

a/ Sống ở vùng nhiệt đới.         

b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

c/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

d/ Sống ở vùng sa mạc.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap