Đề thi tuyển sinh Sinh học lớp 10 tỉnh Thái nguyên năm học 2012 - 2013  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi tuyển sinh Sinh học lớp 10 tỉnh Thái nguyên năm học 2012 - 2013 là đề thi có thời gian làm bài 150 phút, gồm 2 trang 8 câu hỏi. các bạn tải tài liều về tham khảo miễn phí.


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: SINH HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 2 trang, 8 câu hỏi.
Câu 1 (1,0 điểm)
Hãy giải thích các hiện tượng sau:
- Máu chảy trong mạch không bị đông nhưng khi ra khỏi mạch sẽ bị đông.
- Thân nhiệt của người luôn ổn định, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường.
Câu 2 (2,0 điểm)
Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn và gen b quy định quả bầu dục. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng khác nhau.
a. Có những kiểu gen nào quy định cây thân cao, quả tròn và cây thân thấp, quả bầu dục.
b. Hãy xác định các cặp bố mẹ đem lai để:
- F1 có 100% cây thân cao, quả tròn.
- F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
- F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.
- F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1.
Câu 3 (2,0 điểm)
Ở một cá thể động vật có 3 tế bào sinh dục sơ khai cùng nguyên phân một số đợt bằng nhau, tất cả các tế bào con do 3 tế bào này sinh ra đều giảm phân hình thành giao tử. Cả hai quá trình phân bào đòi hỏi môi trường cung cấp 1512 NST đơn, trong đó số NST đơn cung cấp cho quá trình giảm phân nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho quá trình nguyên phân là 24. Biết rằng tất cả các quá trình phân bào diễn ra bình thường.
Hãy xác định:
a. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào.
b. Số NST kép trong kỳ sau I của giảm phân ở mỗi tế bào.
c. Số NST đơn trong kỳ sau II của giảm phân ở mỗi tế bào.
d. Số giao tử được tạo thành sau giảm phân.
Câu 4 (1,0 điểm)
Ở người, có các nhóm máu A, B, AB và O. Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu A, con của họ có nhóm máu A và AB; người em lấy vợ có nhóm máu B, con của họ có nhóm máu B và AB.
a. Xác định kiểu gen của hai anh em.
b. Nếu hai anh em lấy vợ có cùng nhóm máu thì xác suất sinh con có nhóm máu khác với bố mẹ là bao nhiêu?
Câu 5 (1,0 điểm)
Một quần thể đậu Hà Lan, có các cây mang kiểu gen theo tỉ lệ: 2AA : 3Aa : 1aa. Nếu các cây này tự thụ phấn, sau hai thế hệ tỉ lệ kiểu gen AA, aa là bao nhiêu? Biết các hạt nảy mầm 100% và các cây con phát triển bình thường.
Câu 6 (1,0 điểm)
Cha (1) có mắt màu nâu và mẹ (2) có mắt màu xanh sinh được hai con gái: con gái thứ nhất (3) mắt màu xanh và con gái thứ hai (4) mắt màu nâu. Người con gái thứ hai (4) lấy chồng (5) mắt màu nâu sinh được cháu trai (6) mắt màu xanh.
a. Vẽ sơ đồ phả hệ minh họa sự di truyền tính trạng màu mắt của gia đình trên.
b. Xác định tính trội, lặn trong cặp tính trạng màu mắt.
c. Xác định kiểu gen của cá thể số 1.
Câu 7 (1,0 điểm)
a. Thế nào là giới hạn sinh thái? Sinh vật sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào khi chúng sống trong khoảng thuận lợi, khi sống ngoài khoảng thuận lợi nhưng trong giới hạn chịu đựng và khi sống ngoài giới hạn chịu đựng về một nhân tố sinh thái nào đó?
b. Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?
Câu 8 (1,0 điểm)
Hãy sắp xếp các sự vật, hiện tượng sau vào các mối quan hệ sinh thái cho phù hợp:
1. Cáo ăn thỏ.
2. Chim sâu ăn.
3. Dây tơ hồng bám trên bụi cây.
4. Địa y.
5. Giun kí sinh trong ruột của động vật và người.
6. Hiện tượng liền rễ ở các cây thông.
7. Loài cây cọ mọc quần tụ thành từng nhóm.
8. Nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn.
9. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối.
10. Vi khuẩn cố định đạm trong nốt sần của rễ cây họ đậu.

-------- Hết --------

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………. SBD: ………………
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap