Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Chu Văn An  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh Chu Văn An có 10 câu. Kiến thức bao gồm: Thành phần hoá học của tế bào, Cấu trúc tế bào, Đồng hoá, Dị hoá, Truyền tin tế bào, Phân bào... Mời các bạn tải đề thi về miễn phí nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Chu Văn An

Câu 1. (2điểm) - Thành phần hoá học của tế bào

  1. Có một mẫu thực phẩm chứa saccarôzơ và lòng trắng trứng được đựng trong ống nghiệm. Dựa vào một số phép thử sau hãy cho biết mẫu thực phẩm trên tương ứng với mẫu thí nghiệm nào? Giải thích.

Chất thử phản ứng

Mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu số 3

Mẫu số 4

Dung dịch iôt

Nâu

Nâu

Xanh đen

Xanh đen

Dung dịch Benedict

Đỏ gạch

Xanh da trời

Xanh da trời

Đỏ gạch

Phản ứng Biuret

Tím

Tím

Xanh da trời

Tím

  1. Các thuỳ tròn của tARN có chức năng gì? Axitamin được gắn ở đầu nào của tARN?
  2. Trong tế bào, các loại ARN : loại nào có số lượng nhiều nhất, loại nào đa dạng nhất, loại nào có thời gian tồn tại ngắn nhất, loại nào có thời gian tồn tại dài nhất? Giải thích ngắn gọn.

Câu 2. (2 điểm) - Cấu trúc tế bào

  1. Nêu các chức năng của chất nền ngoại bào ở động vật.
  2. Phân biệt lizôxôm cấp 1 và lizôxôm cấp 2.
  3. Hình dưới đây cho thấy ảnh chụp một tế bào bạch cầu bình thường của người (hình trái) và một tế bào bạch cầu đang chết theo chương trình (hình phải). Tế bào chết theo chương trình bị co lại và tách thành các “túi” nhỏ. Hãy cho biết cách thức tế bào chết theo chương trình như vậy có ích lợi gì đối với cơ thể?

Câu 3. (2 điểm) – Đồng hoá.

So sánh hóa tổng hợp với quang tổng hợp. Giải thích tại sao quang tổng hợp lại tiến hóa hơn hóa tổng hợp?

Câu 4. (2,0 điểm)- Dị hoá
1. Tại sao nói axit pyruvic và axetyl coenzim A là sản phẩm trung gian của quá trình trao đổi chất? Nêu các hướng sinh tổng hợp các chất hữu cơ từ hai sản phẩm này.

2. Một loài nấm có thể dị hóa glucôzơ theo hai cách:

Hiếu  khí: C6H12O6  +  O2  à 6CO2 + 6H2O

Kí khí     : C6H12O6 à 2C2H5OH + 2CO2.

  Loài nấm này được nuôi cấy trong môi trường chứa glucôzơ và thu được một nửa lượng ATP là do hô hấp kị khí.

  Cho biết tỉ lệ giữa tốc độ dị hóa glucozơ theo kiểu hiếu khí và kị khí là bao nhiêu?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap