Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh có 6 câu tế bào học và 4 câu vi sinh vật. Phần tế bào học gồm: Thành phần hóa học của tế bào, Cấu trúc tế bào, Cấu trúc tế bào, Chuyển hóa năng lượng trong tế bào, Chuyển hóa năng lượng trong tế bào, Phân bào. Phần vi sinh vật gồm: Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật, Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh, Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật, Virus.


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ĐBBB- LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH MÔN SINH HỌC- NĂM HỌC 2015-2016.
Thời gian: 180 phút.
(Không kể thời gian phát đề)

PHẦN TẾ BÀO HỌC
1. Thành phần hóa học của tế bào (2 điểm)
a. Cho hỗn hợp các chất sau: α glucozo, β glucozo, axit amin, fructozo, ribozo, glyxerol, axit béo, bazo
nito, deoxiribozo
- Từ các hợp chất trên có thể tổng hợp được các phân tử, cấu trúc nào trong các phân tử, cấu trúc sau: tinh
bột, xenlulozo, photpholipit, triglixerit, ADN, lactozo, ARN, saccarozo, chuỗi polipeptit? Giải thích? Vì
sao không tổng hợp được các phân tử, cấu trúc còn lại? (Biết có đầy đủ các enzim hình thành các liên kết
hóa trị giữa các cấu trúc)
b. Ở bề mặt lá của một số loài cây như lá khoai nước, lá chuối, lá su hào có phủ một lớp chất hữu cơ. Lớp
chất hữu cơ này có bản chất là gì? Em hãy nêu đặc điểm cấu tạo, tính chất và vai trò của lớp chất hữu cơ
này?
2. Cấu trúc tế bào (2 điểm)
a. Ở tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cố định đạm, tế bào biểu mô ruột ở người, tế bào biểu mô ống thận ở
người, màng sinh chất có những biến đổi gì giúp tế bào thích nghi với chức năng?
b. Vì sao lizoxom bình thường không bị phá hủy bởi các enzim chứa trong nó? Trong trường hợp nào màng
lizoxom bị hư hỏng?
3. Cấu trúc tế bào (2 điểm)
a. Tế bào hồng cầu gà có nhân nhưng nhân bị bất hoạt. Tế bào Hela- các tế bào được tách ra từ mô ung thư
của một người bệnh, có khả năng tích cực tổng hợp protein, phân chia không ngừng. Nêu thí nghiệm sử
dụng hai tế bào này để thấy được sự liên quan mật thiết giữa nhân và tế bào chất?
b. Nêu sự khác nhau giữa enzim của lizoxom và peroxixom về nguồn gốc, cơ chế tác động. Vì sao trong
nước tiểu của linh trưởng và người có axit uric mà các động vật khác không có?
4. Chuyển hóa năng lượng trong tế bào (2 điểm)
Dựa vào các kiến thức về enzim, cho biết các câu sau đúng hay sai, giải thích?
a. Nếu chất ức chế gắn vào enzim bằng liên kết cộng hóa trị thì sự ức chế thường là thuận nghịch
b. Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí
hoạt động. Các chất ức chế không cạnh tranh làm biến đổi cấu hình của cơ chất để chúng không liên kết
được với trung tâm hoạt động của enzim
c. Cofactor không phải là protein, chúng có thể liên kết cố định hoặc lỏng lẻo với apoenzim và cần thiết
cho hoạt động xúc tác của enzim.
d. Khi cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi thì chức năng của protein sẽ bị thay đổi
5. Chuyển hóa năng lượng trong tế bào (2 điểm)
a. Theo em, chất nào là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển e vòng và không vòng? Giải thích?
b. Trong pha sáng của quang hợp, clorophyl P700 khi bị kích động chuyền e cho một chất nhận e sơ cấp
khác. P700 có thể được bù e từ các nguồn nào?
c. Nếu tách clorophyl khỏi lục lạp và để trong ống nghiệm sau đó chiếu sáng. Nêu hiện tượng và giải
thích? Tại sao clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng như trong thí nghiệm trên?
6. Phân bào (2 điểm)
a. (1,5đ). Cho ba kiểu chu kì tế bào được mình họa theo sơ đồ sau:
- Kiểu A: ………..
- Kiểu B: ……………….
- Kiểu C:
…………….
Chú thích: Pha G1 Pha G2 Pha S
1 Pha phân chia nhân Pha phân chia tế bào chất
Cho biết kiểu phân bào nào là của tế bào biểu bì ở người, tế bào phôi sớm của ếch, hợp bào của một loài
nấm nhày? Giải thích?
b. Tại sao nguyên bào sợi ở da bình thường không phân chia nhưng khi bị thương nó lại phân chia hàn gắn
vết thương? Yếu tố nào kích thích các tế bào mô limpho phân bào tạo ta các tế bào limpho B và T?
PHẦN VI SINH VẬT
Câu 1. Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật? (2,0 điểm)
Nêu cơ sở hóa học của phương pháp nhuộm Gram? Ý nghĩa của phương pháp nhuộm Gram?
Câu 2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (3,0 điểm)
a. Nêu mối quan hệ giữa vi khuẩn khử sunfat với vi khuẩn lưu huỳnh màu tía?
Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc sử dụng vi khuẩn khử sunfat trong việc xử lí nguồn nước bị ô
nhiễm các kim loại nặng?
b. Dựa vào kiến thức về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, giải thích điều gì làm cho cá có
mùi ươn?
c. Cho vi khuẩn phản nitrat vào bình nuôi cấy có glucozo, KNO , một số muối khoáng, và các chất khác
3
cần cho sinh trưởng khác của vi khuẩn sau đó đậy kín nắp bình. Em hãy nêu sự biến đổi nồng độ khí oxi,
nito, cacbonic trong bình và giải thích?
Câu 3. Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật (1 điểm)
Nêu nhược điểm của nuôi cấy liên tục? Muốn thu nhận các chất kháng sinh penicillin từ chủng nấm
penicillium thì nuôi cấy chủng nấm này trong môi trường nuôi cấy liên tục hay không liên tục. Hãy giải
thích?
Câu 4. Virus (2,0 điểm)
a. HPV và HBV là hai loại virut đều có vật chất di truyền là phân tử ADN kép, tuy nhiên HBV có enzim
phiên mã ngược. Quá trình tổng hợp vật chất di truyền của hai virut này trong tế bào chủ có gì khác nhau?
b. Hai virut cúm cùng loại cùng lây nhiễm vào một tế bào chủ và kết quả xuất hiện một loại virut mới. Em
hãy nêu 2 nguyên nhân để giải thích hiện tượng này?2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap