Tìm hiểu về DE 2 – Lập trình giao tiếp bàn phím hiển thị lên màn hình LCD  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là đồ án với đề tài Tìm hiểu về DE 2 – Lập trình giao tiếp bàn phím hiển thị lên màn hình LCD. SInh viên thực tập: Lư Sanh Nhân, Khoa điện điện tử - trường Bách khoa Tp. HCM. Mời các bạn tải về tham khảo nhé.
Phần 1: Giới thiệu về Altera DE 2 Board
 
Altera Cylone II 2C35 FPGA device.
- Altera Serial Configuration device – EPCS 16.
- USB Blaster (on board) cho việc lập trình và kiểm soát API; hổ trợ cả JTAG và các chế độ lập trình AS.
- 512 – Kbyte SRAM.
- 4 – Mbyte Flash memory.
- 4 – Mbyte Flash memory.
- Khung cắm SD card.
- 4 pushbutton switches.
- 18 toggle switches.
- 18 red user LEDs.
-9 green user LEDs.
- 50-MHz oscillator and 27-MHz oscillator for clock sources.
- 24-bit CD-quality audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks.
- VGA DAC (10-bit high-speed triple DACs) with VGA-out connector.
- TV Decoder (NTSC/PAL) and TV-in connector.
- 10/100 Ethernet Controller with a connector.
- USB Host/Slave Controller with USB type A and type B connectors.
- RS-232 transceiver and 9-pin connector.
- PS/2 mouse/keyboard connector.
- Two 40-pin Expansion Headers with diode protection.
- Two 40-pin Expansion Headers with diode protection.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Luận văn - báo cáo lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap