Tuyển tập hơn 200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập hơn 200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 là tài liều gồm 201 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử giai đoạn 1945 - 1954. Kiến thức như: Phiên họp đầu liên của Quốc hội nước ta, khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 30 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập hơn 200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954

Phần hai Lịch sử Việt Nam
Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến 1954.

Câu 1: Khó khan nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc?
A. các tổ chức phản cách mạn trong nước ngóc dậy chống cách mạng.
B. nạn đói, nạn đốt đe dọa nghiêm trọng.
C. Âm mưu của Tưởng và Pháp.
D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.

Câu 2: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước tá được tổ chức vào thời gian naiò?  Ở đâu? 
A. Ngày 1-6-1945. Hà Nội.
B. Ngày 2-3-1046. Hà Nội. 
C. Ngày 12-11-1946. Tân Trào tuyên Quang
D. Ngày 20-10-1946. Hà Nội.

Câu 3.: Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói.
A, "Không một tất đấy bỏ hoang"
B. "Tất đất, tất vàng".
C. Tăng gia sản xuất, Tăng gia sản xuất nga! Tăng gia sản xuất nữa
D. tất cả câu trên.

Câu 4: Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau cách mạng tháng tám nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào? 
A. "Ngày đồng tâm"
B. "Tuần lễ vàng"
C. "Quỹ độc lập"
D. Câu B và C đúng

Câu 5: Chon phương án trả lời đúng cho các câu sau đây.
A. Đến tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ có gồm 3 vạn lớp học viwú 81 vạn học viên.
B. Đến tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gồm 3 vạn lớp học viwú 81 vạn học viên.
C. Đến tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ và Nam Bộ có gồm 3 vạn lớp học viwú 81 vạn học viên.
D. Đến tháng 3-1946, riêng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có gồm 3 vạn lớp học viwú 81 vạn học viên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap