Tuyển tập hơn 160 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập hơn 160 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 là tài liệu có 164 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức như: Nguyên nhân của sự bùng nổ phong trào 1930 - 1931, khẩu hiệu mà đảng ta vận dụng trong phong trào... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 26 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập hơn 160 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945

Câu 1: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là ơ bản nhất, quyết định dự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931
A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa yên Bái
C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thơidf lãnh đạo công nhân nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến.
D. Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân. 

Câu 2. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận động vận dụng phong trào cách mạng 1930-1931 là khẩu hiệu nào?
A. "Độc lập dân tộc" Và "Ruộng đất dân cày".
B. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hòa bình".
C. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"
D. "Chống đế quốc" và "Chống pháp xít"

Câu 3. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, trung tâm của phong trào nỏ ra mạnh nhất ở đâu? 
A. Ở Trung kì.
B. Ở Bắc kì
C. Ở Nam Lì
D. trong cả nước 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap