Đề thi minh họa môn lịch sử 12 trưởng THPT Hàm Long Bắc Ninh Kì thi THPT Quốc gia năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi minh họa môn lịch sử 12 trưởng THPT Hàm Long Bắc Ninh Kì thi THPT Quốc gia năm 2017 là đề thi thử ôn thi cho kỳ thi THPT quốc gia 2017, đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm thi trong 50 phút. Các vấn đề của đề thi được đề cập đến như: Hiệp hội các nước Đông Nam Á, chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950, nội dung của hiệp định Giơ-ne-vơ... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 6 trang của đề thi, mời các bạn tải đề đủ về tham khảo nhé.

Đề thi minh họa môn lịch sử 12 trưởng THPT Hàm Long Bắc Ninh
Kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Câu 1: Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967) là:

 1. Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
 2. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
 3. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
 4. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.

Câu 2: Kết quả lớn nhất quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950 là?

 1. Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch
 2. Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km
 3. Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV
 4. Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ

Câu 3: Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vơ?

 1. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.
 2. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7 – 1956.
 3. Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người đã ký kết và những người kế tục
 4. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình..

Câu 4: Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

 1. Có vai trò quan trọng nhất.                             B. Có vai trò cơ bản nhất.
 2. Có vai trò quyết định trực tiếp.                       D. Có vai trò quyết định nhất

Câu 5: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh"?

 1. Achentina                    B. Chi lê                      C. Nicanagoa                         D. Cuba

Câu 6. Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

 1. Mĩ - Anh - Pháp.                                   B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
 2. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.                       D. Mĩ - Đức - Nhật Bản.

Câu 7: "Không thành công thì cũng thành nhân" là câu nói nổi tiếng trong cuộc khởi nghĩa nào?

 1. Khởi nghĩa Yên Thế                     B. Khởi nghĩa Hương Khê
 2. Khởi nghĩa Yên Bái                       D. Phong trào công nhân Ba Son

Câu 8: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập thời gian nào?

 1. 3/ 1928                        B. 3/1929                      C. 4/1929                             D. 5/1929

Câu 9: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám là:

 1. Quân Đồng minh vào VN giải giáp quân Nhật, nhưng lại chống phá Cách mạng
 2. Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng đến nhân dân ta
 3. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng
 4. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ra sức phá hoại chống phá Cách mạng

Câu 10: "Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Câu văn trên trích trong văn bản nào?

 1. Tuyên ngôn độc lập                                       B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 2. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng           D. Hịch Việt Minh

Câu 11: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là?

 1. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
 2. Đưa yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919)
 3. Đọc luận cương cùa Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)
 4. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

Câu 12: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.

 1. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
 2. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
 3. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
 4. Đưa con người sang thời kỳ tự động hóa

Câu 13. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:

 1. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc.
 2. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.
 3. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
 4. Có nhiều thành tựu lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế.

Câu 14. Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

 1. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.
 2. Định ước Henxinki năm 1975.
 3. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
 4. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

Câu 15: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì?

 1. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm..

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap