Đây là Đề thi HSG Lịch sử Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013 - 2014  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi hsg Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013 - 2014. Lịch sử việt nam gồm: tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản, đặc điểm về hình thái khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945.... Mời các bạn tải về tham khảo.

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm):
Lập bảng so sánh về hai tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản và khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam theo các nội dung sau: Tên tổ chức, thời gian thành lập, tôn chỉ mục đích, thành phần tham gia, địa bàn hoạt động, kết
quả.
Câu 2 (5,0 điểm):
Qua diễn biến chính của khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền năm 1945 ở nước ta, hãy rút ra đặc điểm về hình thái khởi nghĩa và tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 3 ( 5,0 điểm):
Trình bày tóm lược ba chiến thắng quân sự lớn của quân đội ta để thấy được những bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Câu 4 (3,0 điểm):
Hãy hoàn thành bảng niên biểu các sự kiện thuộc nội dung phần lịch sử thế giới. 

STT Thời gian Tên sự kiện
1 24/10/1945  
2 12/03/1947  
3 08/1948  
4 09/1948  
5 01/1949  
6 01/10/1949  
7 06/1950 - 07/1953  
8 08/08/1967  
9 08/1975  
10 02/12/1975  
11 12/1989  
12 03/10/1990  


Câu 5 (3,0 điểm):
Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hội nghị đó?
...........…………Hết…………...............

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap