Đề thi chính thức môn Lịch sử Kỳ thi THPT Quốc gia 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 1 trang, thi sáng ngày 4/7/2016. Đề gồm 4 câu có kiến thức như: nguồn gốc của cuộc các mạng KH-CN nửa sau thế kỉ XX, câu hỏi liên quan tới bảng dữ liệu cho trước, cuộc Tiến công chiến lược Thu Đông 1953 - 1954, ... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nha.

Đề thi chính thức môn Lịch sử Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Câu I (3,0 điểm)
Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này.
Câu II (3,0 điểm)
Dựa vào bảng dữ liệu sau:

Thời gian Nội dung
1920 Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội.
Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc
địa
của V. I. Lênin; tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu
tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
1923 Địa chủ và tư sản Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp. Một số tư sản và
địa chủ lớn ở Nam Kì lập ra
Đảng Lập hiến.
1925 - 1926 Nguyễn Ái Quốc thành lập Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; mở lớp huấn luyện, đào tạo
cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc); sáng lập báo
Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội.
Thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn bãi công.
Tầng lớp tiểu tư sản trí thức đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu; tổ chức các
cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh.
1927 - 1928 Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản. Báo Thanh niên, tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận
cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp
công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương
vô sản hóa”.
Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập.
1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức vụ ám sát trùm mộ phu Badanh.
Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Đông Dương Cộng sản đảng An Nam Cộng sản đảng ra đời.
1930 Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái nhưng nhanh chóng thất bại.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
Hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là
Đảng Cộng sản Việt Nam,
thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng,... do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Anh/Chị hãy:
1. Kể tên hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX.
2. Nêu vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam.
Câu III (2,0 điểm)
1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam.
2. Cho biết ý kiến của anh/chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trịTrung ương Đảng Lao động Việt Nam (12 - 1953).
Câu IV (2,0 điểm)
Trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc”.
1. Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về chủ trương trên của Đảng.
2. Theo anh/chị, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap