101 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

101 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 là tài liệu có 50 câu trắc nghiệm lịch sử Thế giới và 50 câu trắc nghiệm lịch sử Việt Nam. Kiến thức liên quan như: công nghiệp của Liên Xô, Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tống số 17 trang của tài liệu, tải đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

101 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12

I/ LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?
a/ Đứng thứ nhất trên thế giới              
b/ Đứng thứ hai trên thế giới
c/ Đứng thứ ba trên thế giới                             
d/ Đứng thứ tư trên thế giới

Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/ Hòa bình, trung lập
b/ Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c/ Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
d/ Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:
a/ Lênin.                                                
b/ Xtalin.
c/ Goocbachốp                          
d/ Enxin.

Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
a/ Tháng 10 – 1948                               
b/ Tháng 10 - 1949
c/ Tháng 10 – 1950                               
d/ Tháng 10 - 1951.

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:
a/ Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
b/ Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
c/ Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
d/ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,

Câu 6. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
a/ Ngày 8-8-1967                                  
b/ Ngày 8-8-1977
c/ Ngày 8-8-1987                                  
d/ Ngày 8-8-1997

Câu 7. Tên thủ đô của Mianma:
a/ Manila.                                              
b/ Rangun,
c/ Cuala Lămpơ                                    
d/ Giacacta.

Câu 8. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:
a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
b/ Đối đầu căng thẳng,
c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap