Tuyển tập 20 năm đề thi Olimpic 30 tháng 04 môn Sử lớp 11 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển tập 20 năm đề thi Olimpic 30 tháng 04 môn Sử lớp 11 có đáp án. Các đề thi chính thức từ năm 2007 đến năm 2013. Các đề nghị theo chuyên đề. Các đề thi đề nghị của các trường THPT. Tài liệu có 273 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

A. Lịch sử thế giới

Câu 1: 

a. Hoàn cảnh bản thống kê các sự kiện quan trọng của Nga - Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941 theo mẫu sau:

Thời gian Nội dung Kết quả
2/1917    
10/1917    
1918-1920    
1921-1925    
1925-1941    

b. Nêu những thành tựu của Liên Xô trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941).

Câu 2: Trình bày ba chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Ý nghĩa của từng chiến thắng với toàn cục cuộc chiến tranh.

B. Lịch sử Việt Nam

Câu 3: 

a. Lập bảng so sánh thái độ chống pháp của triều đình nhà Nguyễn và thái độ của nhân dân Việt Nam (1858  - 1867) theo mẫu sau:

Sự kiện  Thái độ cả triều đình nhà Nguyễn Thái độ của nhân dân
Mặt trận Đà Nẵng năm 1958    
Chiến sự của Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kỳ (1859-1862)    
Chiến sự ở bà tỉnh miền tây    

b. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1962), phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì có điểm gì mới? 

 Câu 4: Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913):

a. Tóm lược các giai đoạn phát triển của Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).

b. So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa Khởi nghĩa Yên Thế Với phong trào Cần Vương. (lập bảng so sánh: thời gian, mục đích, lãnh đạo, lực lượng tham gia)

Câu 5: 

a. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn ảnh nào?

b. Trình bày những hoạt động của Nguyễn Tất Thanhftrong những năm 1911 - 1917.

c. Những Hoạt động đầu tiên của Người có ý nghĩa như thế nàođối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap