Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử khối 11 năm 2019   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử khối 11 năm 2019 tổ chức tại Hạ Long tháng 4/2019. Đầy đủ đề, đáp án của tất cả các trường tham gia, file word.

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ XII, NĂM 2019

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ 11

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 20/4/2019

 

Câu 1. (3.0 điểm)

Phân tích điều kiện lịch sử của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX. Từ kết cục của phong trào hãy nhận xét về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Câu 2. (3.0 điểm)

Tóm tắt những điểm khác nhau giữa cuộc vận động Duy tân cuối thế kỉ XIX và phong trào Duy tân đầu thế kỉ XX ở Việt Nam.

Câu 3. (3.0 điểm)

Vì sao trong những năm 20 của thế kỉ XX phong trào yêu nước Việt Nam tiếp thu lí luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc?

Câu 4. (3.0 điểm)

Có đúng không khi nhận định rằng phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 mang nội dung mới so với các phong trào yêu nước trước đó? Vì sao?

Câu 5. (3.0 điểm)

Hãy làm sáng tỏ tính chất điển hình của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Câu 6. (2,5 điểm)

Đánh giá trách nhiệm của các nước Anh, Pháp, Mỹ đối với sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

Câu 7. (2,5 điểm)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các nước đang phát triển đứng trước những thách thức nào? Theo em, Việt Nam cần làm gì để vượt qua những thách thức đó?

-------------- HẾT --------------

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap