Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Điện Biên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Điện Biên. Đề thi gồm 7 câu như sau: Ý nghĩa lịch sử của phong trào chống Pháp của nhân dân ta, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ XIX, phong trào nào được coi là đỉnh cao, hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự xuất hiện của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX ... Các bạn học sinh tải đề thi về tham khảo miễn phí.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Điện Biên

Câu 1 (3.0 điểm)
Trình bày đặc điểm phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. Ý nghĩa lịch sử của phong trào.

Câu 2 (3.0 điểm)
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ XIX, phong trào nào được coi là đỉnh cao? Vì sao?

Câu 3 (3.0 điểm)
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự xuất hiện của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX? Những đặc điểm nổi bật của phong trào này?

Câu 4 (3.0 điểm)
Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920. Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo con đường nào?

Câu 5 (3.0 điểm)
Khái quát phong trào công nhân Việt Nam từ 1926 đến trước năm 1930. Làm rõ vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap