Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang. Đề thi gồm 7 câu, Câu 1: Phân tích đặc điểm phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884, câu 2: Hãy phân tích thái độ của văn thân, sĩ phu và nhân dân đối với chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp của vua Hàm Nghi, câu 3 : Những điều kiện lịch sử làm nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? Đóng góp của khuynh hướng này đối với lịch sử dân tộc trong thời gian trên... Mời các bạn tải đề thi về miễn phí.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang

Câu 1 (3.0 điểm)
Phân tích đặc điểm phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884.

Câu 2 (3.0 điểm)
Hãy phân tích thái độ của văn thân, sĩ phu và nhân dân đối với chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp của vua Hàm Nghi.

Câu 3 (3.0 điểm)
Những điều kiện lịch sử làm nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? Đóng góp của khuynh hướng này đối với lịch sử dân tộc trong thời gian trên.

Câu 4 (3.0 điểm)
Trình bày bối cảnh lịch sử và hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Kết quả cuối cùng của những hoạt động ấy có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam?

Câu 5 (3.0 điểm)
Trình bày và nhận xét sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn 1926 – 1929.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap