Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Chu Văn An Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Chu Văn An Hà Nội có 7 câu. Kiến thức của đề thi như: phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương, vai trò của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường chuyên Chu Văn An Hà Nội

Câu 1 (3,0 điểm)

Nêu đặc điểm của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1858 – 1884?

Câu 2 (3,0 điểm)

Vì sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? Từ thất bại của cuộc khởi nghĩa này, em hãy rút ra nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào yêu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX ?

Câu 3 (3,0 điểm)

Hãy đánh giá vai trò của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc?

Câu 4 (3,0 điểm)

Hãy hoàn thành bảng kiến thức sau về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:

Năm

Những hoạt động chính

Ý nghĩa

1919

 

 

1920

 

 

1921-1922

 

 

1923-1925

 

 

Câu 5 (3,0 điểm)

Những nhân tố nào đã tác động tới phong trào công nhân 1926 – 1929? Ý nghĩa của phong trào này đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap