Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Bắc Ninh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Bắc Ninh là đề thi có 7 câu. Một số kiến thức của đề thi như: phong trào chống Pháp, chiếu Cần Vương, Khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX... Các bạn có thể tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường chuyên Bắc Ninh

Câu 1 (3 điểm).
Bằng những sự kiện cụ thể về phong trào chống Pháp của nhân dân ta (1858 - 1884) hãy rút ra tính chất và đặc điểm của phong trào?

Câu 2 (3 điểm).
Trong chiếu Cần Vương có đoạn: “…Biết thì phải tham gia công việc, nghiến răng, dựng tóc thề giết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?...”. Em hãy phân tích thái độ của các văn thân, sĩ phu và quần chúng nhân dân đối với chiếu Cần Vương?

Câu 3 (3 điểm).
Khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX nảy sinh trong điều kiện lịch sử nào? Nêu những đóng góp của khuynh hướng này đối với lịch sử dân tộc?

Câu 4 (3 điểm).
So sánh giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa. Tại sao khẳng định năm 1930 giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

Câu 5 (3 điểm).
Bằng những dẫn chứng lịch sử có chọn lọc, em hãy làm rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap