Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - đề chính thức là đề thi có 7 câu hỏi. Các kiến thức như: quá trình xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1926 đến đầu năm 1930... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016
Đề chính thức

Câu 1. (3,0 điểm) Bằng kiến thức lịch sử có chọn lọc trong giai đoạn 1858-1884, em hãy làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh làm chậm quá trình xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta. Hiện nay, vai trò của nhân dân được phát huy như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 2. (3,0 điểm) Việc Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp đã có tác động như thế nào đối với các văn thân, sĩ phu yêu nước? Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào Cần Vương (1885 – 1896) đã đánh dấu bước phát triển mới của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX.

Câu 3. (3,0 điểm) Đầu thế kỉ XX, bộ phận sĩ phu yêu nước tiến bộ ở Việt Nam “...bắt đầu có ý thức về dân chủ, dân quyền, khái niệm “dân” và “nước” gắn liền với nhau...”

(Trích: Sách giáo khoa Lịch sử 11 Nâng cao, trang 266)

Trên cơ sở phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, em hãy giải thích nhận định trên.

Câu 4. (3,0 điểm) Trong những năm 20 của thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì? Lí luận đó được trình bày trong những tài liệu nào? Nêu ý nghĩa của nó đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5. (3,0 điểm) Trình bày phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1926 đến đầu năm 1930. Ý nghĩa của phong trào công nhân đối với sự thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap