Đề thi chọn HSG môn Lịch sử lớp 11 tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG môn Lịch sử lớp 11 tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012 có 5 câu 2 câu lịch sử thế giới và 2 câu lịch sử việt nam. Lịch sử thế giới như Cách mạng tháng Mười Nga 1917, Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai. Lịch sử Việt Nam như: Khởi nghĩa Lam Sơn, hiệp ước giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp, Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương ở cuối thế kỉ XIX. Các bạn tải tài liệu miễn phí.

Đề thi chọn HSG môn Lịch sử lớp 11
tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012

Câu 1 (2,0 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Câu 2 (4,0 điểm). Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai (từ tháng 6 - 1944 đến tháng 8 - 1945) để đánh bại Nhật Bản diễn ra như thế nào? Việc Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện có ý nghĩa ra sao đối với cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam?

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 3 (2,0 điểm). Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) đã được kết thúc như thế nào?

Câu 4 (8,0 điểm). Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giai đoạn 1858 - 1884, giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã kí kết những hiệp ước nào? Nêu hoàn cảnh kí kết, nội dung chính của các hiệp ước đó.

Câu 5 (4,0 điểm). Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương ở cuối thế kỉ XIX của nhân dân vùng châu thổ sông Hồng là cuộc khởi nghĩa nào? Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa đó.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap