Đề thi chọn đội tuyển HSG môn lịch sử lớp 11 cho kỳ thi HSG cấp tỉnh kèm theo đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn lịch sử lớp 11 cho kỳ thi HSG cấp tỉnh kèm theo đáp án là đề thi gồm 5 câu hỏi kèm theo đáp án. Các vấn đề liên quan như: chính sách đối ngoại của Mỹ, vai trò của giai cấp tư sản ân tộc trong phong trào yêu nước ở Trung Quốc và Ấn Độ...

Câu 1: (4 Điểm)

        Trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ trong giai đoạn 1933 – 1939. Hãy đánh giá tác động của chính sách đó?

Câu 2: (4.5 Điểm)

         Làm rõ vai trò của giai cấp tư sản dân tộc trong phong trào yêu nước ở Trung Quốc và Ấn Độ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Câu 3: (3.5 Điểm)

         Nêu những thành tựu văn học tiêu biểu của  văn hóa cận đại từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và dẫn ra một tác phẩm văn học (tùy chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh xã hội đương thời của tác phẩm đó

Câu 4: (4 điểm)

        Hãy giải thích khái niệm “Cải cách”, “Cách mạng’. Nêu những nét chính về các cuộc cải cách em đã học ở lớp 11 gồm: Tên gọi, thời gian, lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa

Câu 5: (4 điểm)

       Phong trào Ngũ Tứ (1919) nêu cao khẩu hiệu “Trung Quốc của người Trung Quốc”, “Xóa bỏ hiệp ước 21 điều…”. Em hãy:

         a. Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ (1919).

         b. Từ phong trào này em có suy nghĩ gì về hành động của Trung Quốc khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap