Đề kiểm tra học kỳ 1 môn lịch sử 11 năm 2013 trường Nguyễn Huệ Quảng Nam có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn lịch sử 11 năm 2013 trường Nguyễn Huệ Quảng Nam có đáp án. Đề có 3 câu: cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933, chính phủ Hitle. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. (3 điểm)

Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

Câu 2. (4 điểm)

Trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933? Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này lại dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

Câu 3. (3 điểm)

Từ năm 1933 đến năm 1939 chính phủ Hitle đã thực hiện những chính sách về chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào?

 

- HẾT -

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap